Mastercourse

Cisza stanowi sedno procesu leczenia. Tak jak Eskimosi mają wiele określeń na "śnieg", terapeuci czaszkowo-krzyżowi opisują wiele rodzajów ciszy.

Szkolenie pokazuje zaawansowane techniki diagnostyki i leczenia, przedstawia wiele możliwości terapii pacjentów z nieustępującymi dolegliwościami oraz z następstwami traum, również tych powstałych w okresie okołoporodowym.

Mastercourse będzie poświęcone zgłębianiu zaawansowanych umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych w biodynamicznej praktyce czaszkowo-krzyżowej.

Jako osteopaci mamy niezwykłą możliwość wspierania leczenia po traumatycznym zdarzeniu poprzez delikatny dialog z ciałem. Ten kurs ma na celu wspieranie osteopatów w rozwoju umiejętności sensorycznych, werbalnych i klinicznych niezbędnych do leczenia pacjentów, którzy przeżyli ciężkie traumy.

Nauka pojęć, ideałów i praktyki SAT na przykładzie pracy Toma Dummer’a D.O. i Geza Lamb’a D.O.,w celu zintegrowania podejścia z użyciem mechanizmu mimowolnego z koncepcją SAT i filozofią.

W tą odkrywczą, trzydniową podróż zabierze nas trzech światowych osteopatów, którzy przeprowadzą nas przez funkcję i kliniczne zastosowanie układów płynowych naszego ciała.