Koszty uczestnictwa

Opłata rekrutacyjna

Jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 500 zł pobierana jest w momencie zakwalifikowania uczestnika na pierwszy rok szkolenia do Still Academy of Osteopathy.

Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet opłaty rocznej w SAO.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Akademii opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Koszt uczestnictwa w Akademii

Roczny koszt uczestnictwa w Still Academy of Osteopathy w latach 1-3 wynosi 15.800 zł i podzielony jest na 10 wpłat po 1580 zł każda.W 4 roku koszt uczestnictwa wynosi 17.760zł i podzielony jest na 10 wpłat po 1776 zł każda.

Okres rozliczeniowy rozpoczyna się we wrześniu i kończy w czerwcu każdego roku szkoleniowego. Wpłata każdej raty wymagana jest maksymalnie do 3-ego dnia każdego miesiąca.

Opłata za uczestnictwo w zajęciach w Still Academy jest stała, co normuje umowa podpisywana między Studentem a Akademią. Student płacąc w polskiej walucie unika ryzyka kursowego.

Dodatkowe formy finansowania kosztów nauki w Akademii

Możliwość dofinansowania nauki w Still Academy of Osteopathy dla studentów SAO przez Biuro Usług Rozwojowych.
Więcej informacji na akademia@stillacademy.pl