Koszty uczestnictwa

Opłata rekrutacyjna

Jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 500 zł pobierana jest w momencie zakwalifikowania uczestnika na pierwszy rok szkolenia do Still Academy of Osteopathy.

Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet opłaty rocznej w SAO.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Akademii opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Koszt uczestnictwa w Akademii

Roczny koszt uczestnictwa w Still Academy of Osteopathy w latach 1-3 wynosi 13.600 zł i podzielony jest na 10 wpłat po 1360 zł każda.W 4 roku koszt uczestnictwa wynosi 15 560zł i podzielony jest na 10 wpłat po 1556 zł każda.

Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w sierpniu i kończy w maju każdego roku szkoleniowego. Wpłata każdej raty wymagana jest maksymalnie do 3-ego dnia każdego miesiąca

Dodatkowe formy finansowania kosztów nauki w Akademii

Możliwość dofinansowania nauki w Still Academy of Osteopathy dla studentów SAO przez Biuro Usług Rozwojowych.
Więcej informacji na akademia@stillacademy.pl