Program Akademii

PLAN NAUCZANIA

Still Acadaemy of Osteopathy

01

rok
 • ANATOMI PALPACYJNA
 • POWIĘŹ + TECHNIKI POWIĘZIOWE
 • BADANIE KLINICZNE
 • SEMIOLOGIA
 • RADIOLOGIA
 • PATOLOGIA
 • HVLA + TECHNIKI STRUKTURALNE
 • GOT
 • NEUROLOGIA
 • ANATOMIA PALPACYJNA PALPACJA OSTEOPATYCZNA
 • PATOLOGIA/SEMIOLOGIA/BADANIE KLINICZNE
 • OSTEOPATIA WISCERALNA
 • HISTORIA I FILOZOFIA
 • FIZJOLOGIA W OSTEOPATII
 • L-S, MIEDNICA, BIODRO + INTEGRACJA

02

rok
 • ANATOMIA PALPACYJNA
 • OSTEOPATIA WISCERALNA
 • FIZJOLOGIA OSTEOPATII
 • RADIOLOGIA
 • BLT
 • KOLANO, STOPA + INTEGRACJA
 • NEUROLOGIA
 • HVLA + TECHNIKI STRUKTURALNE
 • FILOZOFIA
 • PATOLOGIA/SEMIOLOGIA/BADANIE KLINICZNE
 • OSTEOPATIA CRANIOSACRALNA
 • INTEGRACJA OSTEOPATYCZNA
 • BIOMECHANIKA
 • TECHNIKI FUNKCJONNALNE
 • TH, KLATKA PIERSIOWA + INTEGRACJA
 • AUN

03

rok
 • SZYJA +INTEGRACJA
 • HVLA + TECHNIKI STRUKTURALNE
 • BLT 2
 • OSTEOPATIA WISCERALNA
 • OSTEOPATIA CRANIOSAKRALNA
 • BARK + INTEGRACJA
 • PŁYNY - UKŁAD NACZYNIOWY I LIMFATYCZNY
 • TECHNIKI NACZYNIOWE
 • TECHNIKI HARMONICZNE
 • ZAJĘCIA KLINICZNE Z PACJENTAMI
 • INTEGRACJA OSTEOPATYCZNA
 • DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
 • KONCEPCJE OSTEOPATYCZNE
 • TECHNIKI FUNKCJONALNE
 • OSTEOPATIA CRANIOSAKRALNA
 • KOŃCZYNA GÓRNA + INTEGRACJA

04

rok
 • OSTEOPATIA W SPORCIE + INTEGRACJA
 • OSTEOPATIA w UROGINEKOLOGII
 • STILL TECHNIQUE
 • EMBRIOLOGIA W OSTEOPATII
 • OSTEOPATIA CRANIOSAKRALNA
 • OSTEOPATIA W GINEKOLOGII
 • PSYCHOSOMATYKA
 • OSTEOPATIA w PEDIATRII
 • OSTEOPATIA W ENDOKRYNOLOGII
 • ZAJĘCIA KLINICZNE Z PACJENTAMI
 • INTEGRACJA + UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
 • OSTEOPATIA KOBIET W CIĄŻY
 • DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA
 • INTEGRACJA OSTEOPATYCZNA
 • ZDROWIE KOBIET + ZDROWIE MĘŻCZYZN