College of Cranio-Sacral Therapy

Instruktor: Thomas Attlee D.O., RCST
Cena (obejmuje 6 modułów) : 25 944zł
Miejsce: Warszawa

 

 

College of Cranio-Sacral Therapy (CCST )
założony w 1986 roku


 Dwuletnie szkolenie obejmujące 288 godzin praktycznych i teoretycznych, w tym 128 godzin praktyki.

 

E-mail: akademia@stillacademy.pl
Możesz także odwiedzić stronę internetową naszego partnera: www.ccst.co.uk
Dyrektor: Thomas Attlee D.O., RCST

College CST

Dwuletnie szkolenie z Terapii Czaszkowo-Krzyżowej,  podzielone na 6 modułów, z których każdy trwa 6 dni, obejmujące 288 godzin praktycznych i teoretycznych, w tym 128 godzin praktyki.

Szkolenie adresowane jest do osteopatów, studentów osteopatii, terapeutów cranio-sacralnych oraz fizjoterapeutów.

Ucz się na profesjonalnego terapeutę czaszkowo-krzyżowy z najbardziej znaną uczelnią CST, wiodącą w dziedzinie terapii czaszkowo-krzyżowej, z ponad 35-letnim doświadczeniem w szkoleniu terapeutów czaszkowo-krzyżowych w Wielkiej Brytanii i na arenie międzynarodowej

 

Uzdrawiający ból fizyczny i emocjonalny, przewleka chorobę, urazy i stresy życiowe.”

 

College of Cranio-Sacral Therapy jest pierwszym i najbardziej uznanym college’m wiodący w branży, z ponad 35-letnim doświadczeniem w Wielkiej Brytanii i na świecie.   Nasze zintegrowane podejście opiera się na biodynamice i obejmuje szeroki zakres dalszych zasobów. Przykładamy ogromną uwagę na dokładne przygotowanie do praktyki zawodowej, w tym doświadczenie kliniczne.

Po ukończeniu szkolenia zdobywasz kwalifikacje jako terapeuta czaszkowo-krzyżowy CST, uzyskujesz certyfikat terapeuty czaszkowo-krzyżowego CST oraz tytułu R.CST wydawany przez NPKU Still Academy of Osteopathy.

 

 

Etap A / część 1 – 48 godzin

 • Zasady i praktyka Terapii Czaszkowo-Krzyżowej. Koncepcja czaszkowa. William Sutherland.
 • Włączenie / sprzężenie. Rozwój wrażliwości. Lekki dotyk.
 • Jakość, symetria, ruch.
 • Ruch Czaszkowo-Krzyżowy, Średni Pływ, Długi Pływ, Oddech Życia, Dynamiczny Bezruch w Wyciszeniu
 • Żyjąca Macierz Pola biomagnetyczne, pola elektromagnetyczne. Pola energetyczne. Pola uniwersalne.
 • Siły biodynamiczne. Siły jądrowe. Świadomość kwantowa.
 • Biodynamika, biomechanika. Integracja Czaszkowo-Krzyżowa.
 • Samoświadomość. Samo uziemienie. Bezruch Wyciszenia Obecność. Ustalanie granic.
 • Punkty podparcia. Punkt Sutherlanda. Punkty podparcia terapeuty.
 • Poziomy włączania – Kość, Błona, Płyn, Energia, Macierz.
 • Płynność. Płyn mózgowo-rdzeniowy. Dynamika płynowa. Dynamika energii.
 • Witalność. Całość osoby.
 • Anatomia i fizjologia układu czaszkowo-krzyżowego.
 • System komorowy. Zatoki żylne.
 • System błony wzajemnego napięcia
 • Kości czaszki i kości krzyżowej
 • Podstawowe zasady integracji czaszkowo-krzyżowej. Nieodłączny, wrodzony proces leczenia.
 • Reorganizacja i reintegracja
 • Przeciwwskazania.
 • Całościowe podejście ramowe do diagnostyki i leczenia
 • Wyciszanie / osadzanie oraz uziemianie
 • Ośrodek serca, ośrodek splotu słonecznego, ośrodek miednicy, uwalnianie pod potyliczne.
 • Leczenie rdzeniowe.
 • Sierp mózgu, sierp móżdżku, namiot móżdżku
 • Obszar czołowy, obszar ciemieniowy.
 • Potylica i kręgosłup Kość krzyżowa i kręgosłup
 • Kość krzyżowa
 • Kość klinowa
 • Obszar skroniowy.
 • Indukcja Punktu Ciszy Bezruchu
 • Podejście do praktyki i zastosowania.

Etap B / część 2 – 48 godzin

 • Powięź – głęboka i wszechogarniająca, przenikająca do najgłębszych poziomów wewnątrzkomórkowych .
 • Powięź – struktura i funkcja, utrzymanie tensegralności
 • Pamięć tkanek. Powięź i uwolnienie emocji.
 • Diagnoza i ocena powięzi.
 • Praca z urazami mięśniowo-szkieletowymi, przewlekłym bólem i ograniczeniami, napięciem emocjonalnym, głęboką wyniszczającą traumą i ogólną integracją ciała-umysłu
 • Uwolnienie powięzi w tułowiu
 • Odwijanie powięziowe kończyny górnej.
 • Odwijanie powięziowe kończyny dolnej.
 • Odwijanie powięziowe szyi.
 • Indukcja Punktu Ciszy – dalsze procedury.
 • Chrząstkozrost klinowo-podstawny – znaczenie chrząstkozrostu klinowo-podstawnego Diagnoza i leczenie wzorów klinowo-podstawnych.
 • Kość krzyżowa – dalsze badania i zastosowania.
 • Kość krzyżowa jako siłownia główna energii czaszkowo-krzyżowej.
 • Stymulowanie układu czaszkowo-krzyżowego. Wzmaganie mocy układu czaszkowo-krzyżowego.
 • Podwójne kontakty. Mechanika kręgosłupa. Integracja kręgosłupa.
 • Układ nerwowy – neuroanatomia i fizjologia.
 • Somatyczny układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy.
 • Integracja czaszkowo-krzyżowa układu nerwowego – zależności trzewne.
 • Podejście terapeutyczne – kompleksowe, zwięzłe i zintegrowane podejście do leczenia pacjentów poprzez terapię czaszkowo-krzyżową.

Etap C / część 3 – 48 godzin

 • Integracja. Głębsza eksploracja zasad czaszkowo-sakralnych. Diagnoza całości osoby. Rozróżnianie czynników pierwotnych od wtórnych.
 • Przygotowanie planu leczenia. Zbieranie historii przypadku. Studium przypadku
 • Reakcje na leczenie. Zrozumienie objawów. Integracja czynników fizycznych i emocjonalnych. Emocjonalne reakcje u pacjenta i terapeuty.
 • Auto-integracja siebie jako terapeuty – samoopieka, samoświadomość, granice, etyka.
 • Rozwój osobisty jako terapeuta. Praktykowanie.
 • Gardło.
 • Trauma – zrozumienie i odniesienie do traumy. Wzorce ucieczka/walka/zamrożenie.
 • Leczenie dwuosobowe. Obszerna praca wprowadzeniowa.
 • Zakończenie pierwszej połowy kursu.

Etap D / część 4 – 48 godzin

 • Twarz – anatomia i neuroanatomia twarzy.
 • Diagnoza i leczenie twarzy – ogólna ocena.
 • Żuchwa. Kość szczękowa, kość podniebienna i lemiesz. Kości nosowe. Kości jarzmowe. Kość sitowa.
 • Oczodół Oczy. Uszy. Nos. Usta. Zatoki.
 • Otwory u podstawy czaszki.
 • Nerwy czaszkowe.
 • Teoria Poliwagalna.
 • Zaburzenia autonomicznego układu nerwowego twarzy i głowy.
 • Zastosowania kliniczne pracy z twarzą.
 • Stomatologia, Ortodoncja i integracja czaszkowo-krzyżowa. Zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego.
 • Za palenie zatok Alergie. Zaburzenia widzenia. Zez.
 • Neuralgia nerwu trójdzielnego. Porażenie Bella. Twarzowe źródła ADHD, przewlekłe zmęczenie, osłabienie.
 • Badania Rozłożonej Czaszki

Etap E / część 5 – 48 godzin

 • Narodziny, niemowlaki, dzieci, matki, ojcowie.
 • Proces narodzin. Uraz porodowy Efekty szoku. Skutki kompresyjne.
 • Główne konsekwencje traumy porodowej – porażenie mózgowe, dysleksja, trudności w nauce, padaczka, autyzm, zaburzenia behawioralne itp.
 • Czaszka noworodka
 • Znaczenie wczesnej diagnozy i leczenia.
 • Odwijanie traumy narodzin. Wstrząs pępowinowy. Kompresja kłykciowa.
 • Kleszcze, Wyciąg próżniowy, Cięcie cesarskie.
 • Punkty szczególnej uwagi przy leczeniu niemowląt i dzieci
 • Prowadzenie kliniki zorientowanej na niemowlęta i dzieci.
 • Leczenie Matki w czasie ciąży, porodu i po porodzie.
 • Powszechne stany dziecięce – kolka, infekcje ucha, otolaryngologiczne, zaburzenia karmienia, zwężenie odźwiernika, nadpobudliwość, napady złości itp.
 • Perspektywa położnej
 • Integracja terapii czaszkowo-krzyżowej z homeopatią.
 • Minimalizowanie zażywania leków przez niemowlęta i dzieci.
 • Pokazowe przykłady leczenia niemowląt i dzieci
 • Ocena i leczenie traumy porodowej u osób dorosłych.
 • Nawiązanie kontaktu z naszym własnym procesem narodzin.

Etap F / część 6 – 48 godzin

 • Dalsza diagnoza i leczenie z uruchomionymi komponentami psycho-emocjonalnymi – psychosomatycznymi, somato-psychicznymi, trzewno-somatycznymi, somatyczno-trzewnymi, psycho-trzewnymi, trzewno-psychicznymi.
 • Drenaż mózgowy.
 • Narządy trzewne – organy klatki piersiowej, brzucha i miednicy. Anatomia, neuroanatomia i skojarzenia emocjonalne . Diagnoza i leczenie. Ściana brzucha. Mięsień Psoas.
 • Układ hormonalny – szyszynka, przysadka mózgowa, tarczyca, grasica, nadnercza itp., zaburzenia hormonalne, zaburzenia miesiączkowania.
 • Etyka. Praktykowanie.
 • Planowanie praktyki
 • Odwijanie kolumny kręgowej
 • Odwijanie całego ciała – leczenie całej osoby. Uwolnienie emocjonalne.
 • Dalsza integracja czynników fizycznych i emocjonalnych
 • Zakończenie.

 

 

Szkolenie obejmuje:

 • 6 modułów, z których każdy trwa 6 dni,
 • łącznie 288 godzin praktycznych i teoretycznych,
 • w tym 128 godzin praktyki

 

Kto może przystąpić do CCST:

 • osteopaci i studenci osteopatii
 • fizjoterapeuci
 • terapeuci cranio-sacralni
 • pozostali kandydaci będą rozpatrywani indywidualnie

 

Po ukończeniu szkolenia:

 • zdobywasz kwalifikacje jako terapeuta czaszkowo-krzyżowy,
 • uzyskujesz certyfikat terapeuty czaszkowo-krzyżowego CST
 • uzyskujesz tytuł R.CST wydawany przez NPKU Still Academy of Osteopathy

Cranio-Sacral Therapy

Co to jest?

Terapia czaszkowo-krzyżowa (CST) jest wyjątkowo łagodną, ale niezwykle potężną formą leczenia, która angażuje najgłębsze wrodzone siły uzdrawiające w ciele, aby umożliwić integrację jedności ciało-umysł.

Ludzkie ciało ma potężny wrodzony potencjał leczniczy, ale potencjał ten może zostać osłabiony lub wyczerpany przez urazy, choroby, traumy i stres. Siły natury, zarówno w ciele, jak i poza nim, mają naturalną tendencję do reintegracji i przywracania zdrowej funkcji. Nauka kwantowa pokazuje, że potencjał ten wynika z m.in. elektromagnetycznych sił, które rozprzestrzeniają się przez cały wszechświat, stanowiąc podstawę fizyki, chemii i biologii; siły, które przenikają wszystkie żywe istoty, nasze środowisko całej macierzy, w której istniejemy, sił, które są odpowiedzialne za generowanie życia, wzrost, zdrowie i uzdrawianie; Siły te wyrażane są w ciele jako rytmiczny ruch.

CST sprzęga się z nimi w celu wzmożenia naturalnej zdolności organizmu do uzdrawiania oraz przywrócenia zdrowia, integracji ciała, umysłu i ducha. Może poprawiać zdrowie we wszelakich okolicznościach – od noworodków po osoby starsze, od wzorców z urodzenia, urazów, chorób, ciężkich traum, wielu stresów i obciążeń życia, zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych; często rozwiązując problemy, na które nie pomagają inne środki. Jest to prawdziwie głęboki, transformatywny proces.

Co to obejmuje?

Terapie czaszkowo-krzyżowe są najczęściej wykonywane z pacjentem leżącym w ubraniu, w cichym i spokojnym otoczeniu, leczenie wymaga bardzo delikatnego dotyku dłoni terapeuty. Ten lekki kontakt może zostać podjęty na czaszce (głowie), kości krzyżowej (kości ogonowej), stopach, tułowiu lub innej, dowolnej części ciała w zależności od potrzeb. Leczenie jest na ogół doświadczane jako głębokie odprężenie i reintegracja, mogące rozprzestrzeniać się wskroś osoby fizycznie, psychicznie i emocjonalnie, często jest połączone z odczuciem lekkości i rozluźnienia.

Jak to działa?

Koncepcja czaszkowa wywodzi się z pracy Williama Sutherlanda, który jako pierwszy zidentyfikował rytmiczny ruch układu czaszkowo-krzyżowego, poświęcając swoje życie głębszemu zrozumieniu sił rządzących naszym życiem i naszym zdrowiem.

Kiedy bardzo lekko położymy ręce na ciele i włączamy się na subtelnym poziomie, możemy poczuć rytmiczny ruch wyrażany przez ciało, jak gdyby całe oddychało ono delikatnie – nie tylko zwykłym oddychaniem płuc, ale bardziej łagodnym, subtelnym, rytmicznym ruchem.

Ciało jest spoistą, żyjącą macierzą (Oschman, naukowe wyjaśnienie w „Energy Medicine”, 2000 r.) kierowaną przez siły biodynamiczne. Świat naturalny kieruje się siłami i rytmami, które nas otaczają nas i nas przenikają. Odczuwalny w ciele rytmiczny ruch jest odbiciem naturalnej siły (opisanej przez Sutherlanda jako Oddech Życia), wszechobecnej w naturze, która przenika wszystkie żywe istoty. Jest przejawieniem naszej żywości i odzwierciedleniem naszej witalności. Obecność tego rytmicznego ruchu pokazano wyraźnie na filmie (Seifriz, 1954).

Ta właśnie naturalna siła determinuje uporządkowaną progresję życia wzrostu, rozwoju, zdrowia i uzdrawiania, która przywraca oraz utrzymuje równowagę i integrację – czy to umożliwiając żołędziowi wyrośnięcie w okazały dąb, czy to w istocie człowieka, czyniąc możliwym postęp od rozwoju embriologicznego jak i poprzez życie.

Wszystko, co nam się zdarza – każdy uraz, każda choroba, każde napięcie, każda trauma wpływa na tę podstawową witalność i jej rytmiczny ruch, powodując zakłócenia jego płynnej ekspresji.

Kiedy terapeuta czaszkowo-krzyżowy dostraja się na bardzo subtelnym poziomie, może włączać się w te wrodzone moce, ułatwiając interakcję między siłami zaburzonymi wewnątrz ciała a spajającymi siłami w osnowie macierzy dookoła.  Poprzez wewnętrzny Proces Wrodzony Leczenia (naturalny potencjał organizmu do uzdrawiania) interakcja ta umożliwia organizmowi pacjenta reagowanie na delikatny kontakt terapeuty, rozwiązując wszelkie zaburzenia czy oporności w naturalnym przepływie zdrowia; by tym samym przywracać bardziej stabilnie zrównoważony, zintegrowany stan, w którym podstawowa witalność utrzymująca nasze zdrowie może być swobodnie wyrażana; w konsekwencji gdzie ciało-umysł może działać bardziej płynnie i gładko na wszystkich poziomach.

Przenikając do najgłębszych poziomów:

Układ Czaszkowo-Krzyżowy i jego ruch są subtelne. Aby w nie się włączać, terapeuta CST musi użyć niezwykle lekkiego dotyku – niemalże wcale bez dotknięcia, po prostu będąc swą spokojną, cichą obecnością. Integracja Czaszkowo-Krzyżowa jest zatem bardzo łagodną terapią. To dzięki tej zwyczajnej łagodności ciało jest w stanie się otworzyć (bezpieczne w świadomości, że nie jest zagrożone), umożliwiając procesowi czaszkowo-krzyżowemu przeniknięcie do najgłębszych poziomów naszej istoty. Terapia czaszkowo-krzyżowa jest zatem bardzo głęboką terapią, dosięgającą poziomów będących nieosiągalnymi dla innych, bardziej fizycznych lub bardziej inwazyjnych środków (które mogłyby wywołać mechanizmy ochronne organizmu) – tym samym, może łączyć się z położonym w głębi zdrowiem i je wzmacniać, dochodząc podstawowych przyczyn ciężkiej i głęboko wyniszczającej choroby, jak również łagodząc mniej ciężkie dolegliwości.

Integracja

Integracja czaszkowo-krzyżowa:

Istnieją różne podejścia do terapii czaszkowo-krzyżowej. Do ich opisania czasami używane są określenia „Biodynamiczne” i „Biomechaniczne”.

Integracja czaszkowo-krzyżowa dostrzega i integruje pełną gamę podejść, jest mocno zakorzeniona w zasadach biodynamicznych – sprzęgając się z najdogłębniejszymi siłami uzdrawiania wewnątrz ciała oraz z głębszymi pływami i rytmami życia; obejmuje także inne zasoby, aby utrzymać solidne ugruntowanie w zasadach anatomicznych i fizjologicznych.

Podejście biodynamiczne może być bardzo skuteczne w odpowiednich okolicznościach. Podejście biomechaniczne może być bardzo skuteczne w odpowiednich okolicznościach. Zintegrowane podejście, obejmujące zarówno zasady biodynamiczne, jak i biomechaniczne, a także szeroką gamę innych procesów, zapewnia bardziej wszechstronny zakres zasobów, umożliwiając wysoce skuteczną reakcję do każdego z osobna, zgodnie z ich potrzebami i umożliwia każdemu terapeucie rozwijanie szerszej perspektywy.

 

Omówienie Integracji czaszkowo-krzyżowej:

 • Aby zrozumieć integrację czaszkowo-krzyżową, musimy myśleć na poziomie kwantowym. Ciało to nie tylko skóra i kości, mięśnie i płyny. Wszystkie te struktury składają się z komórek, cząsteczek, atomów, cząstek subatomowych, w ciągłym ruchu i interakcji.
 • Ciało jest spójną żywą matrycą, zintegrowaną, spójną masą cząstek i fal połączonych ze sobą siłami elektromagnetycznymi i jądrowymi, istniejącymi w szerszej matrycy uniwersalnego pola wokół nas i siłami biodynamicznymi w tym polu fluidalnym.
 • Te siły natury determinują naturalny proces wzrostu, rozwoju, zdrowia, uzdrawiania, równowagi i integracji, z rozwoju embrionalnego i przez całe życie, zapewniając ciału wrodzoną zdolność do samoleczenia.
 • Siły te są wyrażane w ciele jako ruch rytmiczny.
 • Angażując się w te siły, możemy zwiększyć ich potencjał uzdrawiania i integracji.
 • Aby zaangażować się w te subtelne siły i rytmy, musimy ustanowić naszą własną, głęboko terapeutyczną obecność leczącego – spokojne, medytacyjne bycie, po prostu wyciszenie w bezruchu.
 • Aby umożliwić optymalną reakcję pacjenta, pomocne jest ustalenie stabilnego, uziemionego i otwartego stanu pacjenta.
 • Poprzez ustanowienie odpowiednich poziomów lekkiego kontaktu, przestronnej uwagi i głębokiej świadomości tkanek, możemy zaangażować się w subtelne kwantowe poziomy bytu, które tworzą matrycę.
 • Może to być doświadczane jako pole fluidalne, otaczające i obejmujące ciało.
 • W tym obszarze oczywiste staną się subtelne wrażenia jakości, symetrii i ruchu.
 • Zaburzenie zdrowia przejawi się jako wariacje cech jakości, symetrii i ruchu, ujawniając w ten sposób źródło wszelkich zaburzeń.
 • Proces terapeutyczny jest kierowany przez wrodzone siły wewnątrz macierzy – wrodzony proces leczenia – naturalną tendencję ciała do uzdrawiania się.
 • Proces ten może być wzmocniony przez terapeutyczną obecność leczącego i świadomą uważność.
 • Osadzając się w prawdziwej ciszy bezruchu, możemy połączyć się z głębszymi poziomami świadomości.
 • Dzięki tej głębokiej ciszy możemy włączać się w najdalsze poziomy bytu.
 • To może poprowadzić nas do najgłębszych poziomów leczenia.

Rozwinięcie

Pole uniwersalne:

W dziedzinie obecnej fizyki kwantowej akceptowane powszechnie jest istnienie pola uniwersalnego (Higgs, 1964), w obrębie którego wszystko istnieje i oddziałuje – każda galaktyka, gwiazda, planeta, obiekt stały, żywa istota, cząsteczka, atom, cząstka elementarna (subatomowa) – kierowana przez zarówno elektromagnetyczne jak i inne, podstawowe siły, leżące u podstaw wszystkich interakcji w całym wszechświecie.

Macierz unifikująca:

W obrębie integracji czaszkowo-krzyżowej także dostrzegamy pole uniwersalne, jednoczące macierz, w której powstało życie na ziemi i w której jako pojedyncza macierz wewnątrz osnowy obszerniejszej macierzy istnieje każdy z nas. Tak jak w oceanach, stworzenia morskie istnieją jako indywidualne stworzenia w macierzy oceanicznej, tak więc i my, jako istoty ludzkie, istniejemy jako jednostki w uniwersalnej, otaczającej nas macierzy energetycznej.  Jesteśmy formowani embriologicznie, rozwijani, utrzymywani i podtrzymywani dzięki działaniu sił biodynamicznych w obrębie tego pola, a każda komórka, atom i cząstka subatomowa w naszym ciele jest integralną częścią większego, obszerniejszego pola.

Siły biodynamiczne:

Ciało jest spójną żywą macierzą (Oschman – Energy Medicine – wyjaśnienie naukowe, 2000 r.) – masa cząstek elementarnych związanych ze sobą za pomocą sił elektromagnetycznych i jądrowych. Ta spójna, żywa macierz istnieje wewnątrz i wchodzi w interakcję z siłami elektromagnetycznymi we wszechotaczającej macierzy uniwersalnej energii, kierowanej biodynamicznymi siłami, które otaczają nas i przenikają. To właśnie te naturalne siły decydują o uporządkowanej, planowej progresji życia, wzrostu, rozwoju, zdrowia i uzdrawiania; siły te przywracają i utrzymują równowagę i integrację – czy to w żołędziu, umożliwiając mu wyrośnięcie na wspaniały, okazały dąb – czy na człowieka, umożliwiając postęp w rozwoju embriologicznym oraz przez całe życie.

Proces terapeutyczny:

Ciało ma zdolność uzdrawiania i ponownego integrowania się poprzez własny, wrodzony proces leczenia. Naturalną tendencją ciała jest reorganizacja, reintegracja, uporządkowanie na nowo i uzdrawianie, w odpowiedzi na oddziaływające w otaczającej matrycy siły biodynamiczne. Kiedy terapeuta czaszkowo-krzyżowy dostraja się na bardzo subtelnym poziomie, może włączać się w te wrodzone moce, ułatwiając interakcję między siłami zaburzonymi wewnątrz ciała a spajającymi siłami w osnowie macierzy dookoła. Angażując się w siły biodynamiczne wyrażone w ciele, terapeuta czaszkowo-krzyżowy może zwiększyć swój potencjał do uzdrawiania i integracji, umożliwiając reorganizację i reintegrację ciała, umysłu i ducha, przywracając tym samym płynną funkcję

Integracja czaszkowo-krzyżowa nie jest specyficznym leczeniem przypadłości; angażuje ona całą osobę, ponownie integrując podstawową macierz, ustanawiając bazowe zdrowie i witalność, dzięki której ciało samo może rozwiązywać problemy objawów, dolegliwości oraz ich przyczyn, działając także na rzecz ogólnej integracji struktury i funkcji.

Układ czaszkowo-krzyżowy:

Układ czaszkowo-krzyżowy jest indywidualną macierzą, nie tylko strukturami anatomicznymi składającymi się na fizyczne ciało, ale kompletną macierzą energetyczną lub polem fluidalnym wewnątrz ciała i wokół niego, w obrębie której ciało formuje się, rozwija, istnieje i pełni swe funkcje – obejmując całość osoby i jej reakcje na środowisko, w którym żyje, cały konglomerat ciała i umysłu osoby w kontekście jej życia.

Anatomia i fizjologia:

Szczegółowa wiedza na temat anatomii i fizjologii ma fundamentalne znaczenie dla integracji czaszkowo-krzyżowej. Ciało fizyczne jest aspektem macierzy, przez którą doświadczamy codziennego życia, fizycznym medium, poprzez które wyraża się życie. Ugruntowana wiedza anatomiczna umożliwia terapeucie skuteczniejsze łączenie się z ciałem poprzez uważność i uświadamianie sobie ważnych punktów podparcia, śledzenie wzorców nierównowagi aż do ich źródła albo poprzez przegląd ciała w poszukiwaniu ogniskowych punktów zakłócenia. Wiedząca świadomość terapeuty odgrywa znaczącą rolę w reakcji terapeutycznej poprawy.

 

Membrany / błony: 

Centralny układ nerwowy (OUN) jest otoczony potrójną błoną (opony) – trzema warstwami, na które składają się opona miękka (pia matter, warstwa wewnętrzna), pajęczynówka (warstwa środkowa) i opona twarda (warstwa zewnętrzna), tworzących wspólnie układ błon naprężenia wzajemnego, rozciągający się od czaszki do kości krzyżowej. Błony śródczaszkowe w obrębie głowy tworzą fałdy (zawiązki) błonowe – sierp mózgu, sierp móżdżku, namiot móżdżku, które częściowo dzielą czaszkę. Cały czaszkowy układ błon wzajemnego napięcia (w tym błony śródczaszkowe), odgrywa istotną rolę w utrzymaniu integralności systemu.

Płyn mózgowo-rdzeniowy:

Płyn mózgowo-rdzeniowy jest zawarty w błonach oponowych, unosząc i chroniąc mózg oraz rdzeń kręgowy. Płyn mózgowo-rdzeniowy powstaje z krwi tętniczej, cyrkuluje w układzie komorowym (głęboko wewnątrz mózgu i rdzenia kręgowego) oraz w przestrzeni podpajęczynówkowej (przestrzeni otaczającej mózg i rdzeń kręgowy, między oponą miękką a pajęczą) do drenażu wraz z krwią żylną. Jest stale odnawiany i zapewnia dotlenienie, odżywianie i usuwanie odpadów przemiany materii z ośrodkowego układu nerwowego.

Powięź:

Powięź tworzy między-połączeniową pochewkę, wydobywającą się z układu błonowego, aby otoczyć każdą strukturę ciała – kości, mięśnie, narządy, naczynia krwionośne, nerwy – od czubka głowy po koniuszki palców, zapewniając ciągłość strukturalną i połączeniową pośród całego ciała.

Powięź utrzymuje spójność naszej struktury fizycznej, wnikając głęboko w wewnętrzną strukturę komórek, zapewnia niezbędny system komunikacji w całym ciele, przy obszernym zaopatrywaniu nerwów czuciowych wraz z głębokimi połączeniami do autonomicznego układu nerwowego. Przenosi siły, obrażenia i restrykcje poprzez całe ciało, zatrzymuje wspomnienia urazów i traum, przenosząc do tego napięcia emocjonalne.

Rytmiczny ruch:

Dostrzeżenie i uznawanie ruchu czaszkowo-krzyżowego oraz sprzężenie z tymże rytmicznym ruchem jest cechą charakterystyczną dla terapii czaszkowych. W polu czaszkowym identyfikowane są trzy główne rytmy: rytm czaszkowo-krzyżowy, środkowy pływ oraz długi pływ. Chociaż rytmy te mają możliwe do zidentyfikowania cechy, są one postrzegane istotnie bardziej jako stany bytu; dłuższe rytmy odzwierciedlają inne stany bytu istnienia, a w konsekwencji, głębsze poziomy uzdrawiania. Włączając się w te rytmy, terapeuta może od czasu do czasu dostrzegać zmiany na leżącym głębiej poziomie. Na najgłębszym poziomie istnieje stan bytu wykraczający poza rytmiczny ruch, stan dynamicznego bezruchu spokoju, w którym następuje najgłębsze uzdrowienie.

 Proces leczenia:

Stan zdrowia jednostki to skumulowane nagromadzenie wszystkiego, co się jej przydarzyło. Rola integracji czaszkowo-krzyżowej polega na ponownym zintegrowaniu i przywróceniu zdrowia leżącego u podstaw, które zostało zniekształcone i wyczerpane tą akumulacją. Zasadniczą funkcją leczenia jest zapewnienie przestrzeni terapeutycznej, w której system może wyrazić i uwolnić nagromadzone traumy, napięcia i ograniczenia, umożliwiając w ten sposób przywrócenie podstawowej mobilności, integralności, zdrowia i witalności.

Jest to możliwe dzięki ustanowieniu obecności terapeutycznej, przy której może rozwinąć się włączenie w układ czaszkowo-krzyżowy, umożliwiając spontaniczną ewolucję naturalnego procesu leczenia, zgodnie z podstawowymi zasadami integracji czaszkowo-krzyżowej

Integracja czaszkowo-krzyżowa wymaga rozwijania wysokiego stopnia wrażliwości. Dzięki tej wrażliwości, terapeuta może włączyć się w subtelne poziomy bytu. Cała historia życia pacjenta jest gotowa do odczytania, będąca przechowywaną w jego organizmie. Niezależnie od okoliczności, stanu lub objawów, terapeutyczny proces czaszkowo-krzyżowy polega po prostu na sprzężeniu, włączeniu się w system na tym subtelnym poziomie, umożliwiając mu ujawnienie jego historii. Poprzez subtelne różnice w jakości, symetrii i ruchu, ciało ujawni wszystko, co jest istotne – obrażenia i urazy, traumy, ograniczenia, blokady, wstrząsy, choroby, napięcia, emocje – umożliwiając w ten sposób identyfikację źródła zaburzeń, pozwalając mu na ekspresję i wyrażenie, by mogło wznieść się na powierzchnię, uwolnić i rozwiązać poprzez naturalny, wrodzony potencjał ciała do uzdrowienia i równowagi.

Kadra

Thomas AttleeThomas Attlee D.O., RCST ...............

Thomas Attlee jest założycielem i dyrektorem College of Cranio-Sacral Therapy (CCST) i jest jednym z najbardziej doświadczonych terapeutów czaszkowo-krzyżowych na świecie.

Ukończył European School of Osteopathy, przez kilka lat wykładał w International College of Oriental Medicine, uczył Jogi przez wiele lat, uczy praktyki uważności, a także integruje różne terapie, procesy psychoterapeutyczne, techniki medytacji i świadomość kwantową dla ponad 35 lat.

CCST jest pierwszą i najbardziej znaną szkołą terapii czaszkowo-krzyżowej, wiodącą w tej dziedzinie, z ponad 35-letnim doświadczeniem w szkoleniach w Wielkiej Brytanii i na świecie. Szkoła ukończyła większość zarejestrowanych terapeutów czaszkowo-krzyżowych w Wielkiej Brytanii. Absolwenci regularnie donoszą, że ten kurs zmienił ich życie na każdym poziomie – zawodowym i osobistym, fizycznym, umysłowym, emocjonalnym i duchowym.

Thomas praktykuje w College of Cranio-Sacral Therapy (CCST) w Primrose Hill w Londynie. Jest autorem książek “Cranio-Sacral Integration – Foundation – 2nd edition” oraz “Face to Face with the Face”.

 

Lizette VillaverdeR.C.S.T

Instruktor i wykładowca na College of Cranio-Sacral Therapy (CCST)

Terminy

III EDYCJA:

 • Moduł A – 9-14.11.2024
 • Moduł B – 25-30.01.2025
 • Moduł C – 8-13.03.2025
 • Moduł D – 11-16.10.2025
 • Moduł E – 24-29.01.2026
 • Moduł F – 14-19.03.2026

 

II EDYCJA: (brak wolnych miejsc):

 • Moduł A – 11-16.03.2023
 • Moduł B – 14-19.10.2023
 • Moduł C – 20-25.01.2024
 • Moduł D – 9-14.03.2024
 • Moduł E – 12-17.10.2024
 • Moduł F – 18-23.01.2025

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACJI
College of Cranio-Sacral Therapy:

§1

 1. Zgłoszenie na kurs odbywa się przy pomocy formularza on-line znajdującego się na stronie https://www.stillacademy.pl/college-of-cranio-sacral-therapy/
 2. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez prowadzącego kurs oraz organizatora w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usługi. Kursant wyraża tym samym zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym na podany adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda w postaci akceptacji regulaminu (wysłaniu zgłoszenia). Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione, przedmioty przetwarzające oraz administrator. Kursant ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Kursant ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny tj. do czasu wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości.
 3. Po wysłaniu zgłoszenia kursant otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą zaproszenie. W zaproszeniu znajdują się wszelkie informacje dotyczące organizacji kursu takie jak: nazwa kursu, informacje na temat instruktora, termin i miejsce odbycia się kursu, plan kursu, informacja kto może przystąpić do kursu, cena, wysokość zadatku, termin wpłaty kolejnych rat, dane dotyczące przelewu oraz dane organizatora.
 4. W celu zakwalifikowania się na kurs należy uiścić zadatek. Po zaksięgowaniu środków kursant otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą informacje o zakwalifikowaniu się na kurs oraz o terminach wpłaty kolejnych rat.
 5. W przypadku rezygnacji z kursu zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Zadatek lub wpłata opisana w ust. 4 podlegają zwrotowi tylko w przypadku otrzymania przez kursanta od organizatora informacji o braku możliwości uczestnictwa w kursie z powodu zbyt dużej ilości zgłoszeń.
 7. W wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach po pozytywnej decyzji organizatora istnieje możliwość po uprzednim wskazaniu osoby zastępczej zmiany przez kursanta terminu kursu na inną edycję lub zwrot wpłaconych środków. W przypadku wskazania osoby zastępczej wpłacone przez kursanta środku zwracane są na jego konto po zaksięgowaniu wpłaty przez nowego, wskazanego przez uczestnika który chce zrezygnować, kursanta.
 8. Poza wyżej wymienionymi wypadkami, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat, wyjątkiem jest odwołanie kursu (patrz 4).

 

§2

 1. Po wpłaceniu zadatku za kurs (zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora) oraz przesłaniu wymaganych dokumentów uprawniających do przystąpienia do kursu zgłaszający zostanie wpisany na listę uczestników i otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zaksięgowania wpłaty.
 2. Po zamknięciu listy kursantów istnieje możliwość wpisania potencjalnego kandydata na listę rezerwową, a w przypadku rezygnacji lub też skreślenia którejś z osób zakwalifikowanych – zakwalifikowania na listę kursantów.

 

§3

 1. Niedotrzymanie terminów wpłat, bądź nieprzesłanie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z kursu i skutkuje skreśleniem z listy uczestników. W takim przypadku wszelkie wpłacone do tej pory kwoty (w tym zadatek) nie podlegają zwrotowi.
 2. Wpłacone kwoty nie podlegają również zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania lub po wpłaceniu drugiej raty lecz po upływie 30 dni do rozpoczęcia kursu.

 

§4

 1. Organizator ma prawo odwołać lub przełożyć termin kursu na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony kursantów.
 2. W przypadku zdarzeń losowych (np. choroba prowadzącego kurs, wypadek, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, organizator ma prawo odwołać kurs lub przełożyć termin kursu bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników.
 3. W przypadku odwołania lub przełożenia terminu kursu, wysyłana jest drogą mailową do uczestnika informacja dotycząca tego faktu. Następnie uczestnik wybiera formę rozliczenia z organizatorem (możliwy zwrot wpłaty lub przeniesienie wpłaty na nowy termin tego samego kursu). Kursant zobligowany jest poinformować drogą mailową organizatora o sposobie do dnia wyznaczonego w mailu.
 4. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i rezerwacjami poczynionymi przez uczestników, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca kursu czy płatności związane z zakwaterowaniem).
 5. Organizator może zmienić miejsce odbycia się kursu przy czym miejscowość odbycia kursu pozostanie bez zmian, jak również w uzasadnionych okolicznościach organizator ma prawo do zmiany instruktora zachowując przy tym dotychczasowy format kursu. O w.w. zmianach dotyczących kursu kursant zostanie poinformowany drogą mailową.
 6. Organizator, zmieniając instruktora lub miejsce odbycia się kursu nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez kursantów koszty związane z podróżą i rezerwacjami poczynionymi przez kursantów, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca kursu czy płatności związane z zakwaterowaniem). W takim przypadku kursant nie może żądać zwrotu wpłaconych do tej pory kwot.
 7. Gdy zadatek jest zwracany kursantowi w sytuacjach opisanych w umowie, kursant nie może żądać jego zwrotu w podwójnej wysokości a jedynie w wysokości w jakiej został wpłacony.
 8. Faktury wystawiane są na podstawie NIPu podanego w formularzu. Data wystawienia faktury końcowej jest datą zakończenia usługi czyli fv są wystawiane z datą ostatniego dnia kursu i przesyłane mailowo do 15 dnia kolejnego miesiąca, zgodnie z ustawą o rachunkowości, na podstawie NIPu podanego w formularzu zgłoszeniowym przez stronę www.
 9. Od 1 stycznia 2020r. faktury wystawiane są wyłącznie na podstawie NIPu wpisanego w formularz zgłoszeniowy. Przekazanie numeru NIP po zaksięgowaniu zadatku będzie skutkowało brakiem możliwości wystawienia faktury na firmę.
 10. Kursantów, którzy pozyskują środki z różnych dofinansowań typu Krajowy Fundusz Szkoleniowy, obowiązują te same zasady dotyczące wpłat.

 

§5

 1. Uczestnik kursu wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć i filmów zrobionych podczas kursu, w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie www.stillacademy.pl i w materiałach marketingowych organizatora i prowadzącego kurs.
 2. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu kursu przez kursantów, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą prowadzącego kurs oraz organizatora. Zakazane jest rozpowszechnianie treści, przebiegu kursu oraz materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie.
 3. W przypadku naruszenia ust. 2 kursant zapłaci organizatorowi karę umowną w wysokości 100.000,00 zł (stu tysięcy złoty) za każde naruszenie. Organizator może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną.

 

§6

 1. W ramach ceny kursu organizator zapewnia udział w kursie, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo oraz w przerwach między wykładami poczęstunek.
 2. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania kursu.
 3. Prowadzący kurs ma prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty kursu nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się do prowadzącego kurs od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

 

§7

 1. Kursant jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie kursu i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od zakończenia kursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu kursu, w trakcie i po zakończeniu kursu.

 

 

§8

 1. Przeciwwskazania do uczestnictwa w kursie:
  – istnienie innych przeciwwskazań zdrowotnych, a w szczególności ograniczeń w aparacie ruchowym, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają pracę fizjoterapeutyczną (zwłaszcza mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów).
 2. Kursanci biorą udział w kursach na własną odpowiedzialność (również w przypadku zatajenia przed organizatorem i prowadzącym kurs uszczerbków i problemów zdrowotnych).

 

§9

 1. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na tej drodze strony poddają taki spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla organizatora.
 2. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  Cenimy państwa prywatność
  Ustawienia ciastek
  Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
  Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
  Ustawienia ciastek
  Dostosuj ustawienia
  „Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
  Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
  Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
  Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
  Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

  Brak plików cookies.

  Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

  Brak plików cookies.

  Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
  Ustawienia ciastek