College of Cranio-Sacral Therapy

Instruktor: Thomas Attlee R .CST. DO
Cena (obejmuje 6 modułów) : 20940 zł
Miejsce: Warszawa

 

 

College of Cranio-Sacral Therapy (CCST )
założony w 1986 roku


 Dwuletnie szkolenie obejmujące 288 godzin praktycznych i teoretycznych, w tym 128 godzin klinicznych pracy z pacjentem

 

E-mail: akademia@stillacademy.pl
Możesz także odwiedzić stronę internetową naszego partnera: www.ccst.co.uk
Dyrektor: Thomas Attlee D.O., RCST

College CST

Dwuletnie szkolenie z Terapii Czaszkowo-Krzyżowej,  podzielone na 6 modułów, z których każdy trwa 6 dni, obejmujące 288 godzin praktycznych i teoretycznych, w tym 128 godzin klinicznych pracy z pacjentem.

Szkolenie adresowane jest do osteopatów, studentów osteopatii i terapeutów cranio-sacralnych

Ucz się na profesjonalnego terapeutę czaszkowo-krzyżowy z najbardziej znaną uczelnią CST, wiodącą w dziedzinie terapii czaszkowo-krzyżowej, z ponad 30-letnim doświadczeniem w szkoleniu terapeutów czaszkowo-krzyżowych w Wielkiej Brytanii i na arenie międzynarodowej

 

Uzdrawiający ból fizyczny i emocjonalny, przewleka chorobę, urazy i stresy życiowe.”

 

College of Cranio-Sacral Therapy jest pierwszym i najbardziej uznanym college’m wiodący w branży, z ponad 30-letnim doświadczeniem w Wielkiej Brytanii i na świecie.   Nasze zintegrowane podejście opiera się na biodynamice i obejmuje szeroki zakres dalszych zasobów. Przykładamy ogromną uwagę na dokładne przygotowanie do praktyki zawodowej, w tym doświadczenie kliniczne.

Po ukończeniu szkolenia zdobywasz kwalifikacje jako zarejestrowany terapeuta czaszkowo-krzyżowyRCST z prawem do członkostwa w Towarzystwie Terapii Czaszkowo-krzyżowej

 

 

Etap A / część 1 – 48 godzin

 • Zasady i praktyka Terapii Czaszkowo-Krzyżowej. Koncepcja czaszkowa. William Sutherland.
 • Włączenie / sprzężenie. Rozwój wrażliwości. Lekki dotyk.
 • Jakość, symetria, ruch.
 • Ruch Czaszkowo-Krzyżowy, Średni Pływ, Długi Pływ, Oddech Życia, Dynamiczny Bezruch w Wyciszeniu
 • Żyjąca Macierz Pola biomagnetyczne, pola elektromagnetyczne. Pola energetyczne. Pola uniwersalne.
 • Siły biodynamiczne. Siły jądrowe. Świadomość kwantowa.
 • Biodynamika, biomechanika. Integracja Czaszkowo-Krzyżowa.
 • Samoświadomość. Samo uziemienie. Bezruch Wyciszenia Obecność. Ustalanie granic.
 • Punkty podparcia. Punkt Sutherlanda. Punkty podparcia terapeuty.
 • Poziomy włączania – Kość, Błona, Płyn, Energia, Macierz.
 • Płynność. Płyn mózgowo-rdzeniowy. Dynamika płynowa. Dynamika energii.
 • Witalność. Całość osoby.
 • Anatomia i fizjologia układu czaszkowo-krzyżowego.
 • System komorowy. Zatoki żylne.
 • System błony wzajemnego napięcia
 • Kości czaszki i kości krzyżowej
 • Podstawowe zasady integracji czaszkowo-krzyżowej. Nieodłączny, wrodzony proces leczenia.
 • Reorganizacja i reintegracja
 • Przeciwwskazania.
 • Całościowe podejście ramowe do diagnostyki i leczenia
 • Wyciszanie / osadzanie oraz uziemianie
 • Ośrodek serca, ośrodek splotu słonecznego, ośrodek miednicy, uwalnianie pod potyliczne.
 • Leczenie rdzeniowe.
 • Sierp mózgu, sierp móżdżku, namiot móżdżku
 • Obszar czołowy, obszar ciemieniowy.
 • Potylica i kręgosłup Kość krzyżowa i kręgosłup
 • Kość krzyżowa
 • Kość klinowa
 • Obszar skroniowy.
 • Indukcja Punktu Ciszy Bezruchu
 • Podejście do praktyki i zastosowania.

Etap B / część 2 – 48 godzin

 • Powięź – głęboka i wszechogarniająca, przenikająca do najgłębszych poziomów wewnątrzkomórkowych .
 • Powięź – struktura i funkcja, utrzymanie tensegralności
 • Pamięć tkanek. Powięź i uwolnienie emocji.
 • Diagnoza i ocena powięzi.
 • Praca z urazami mięśniowo-szkieletowymi, przewlekłym bólem i ograniczeniami, napięciem emocjonalnym, głęboką wyniszczającą traumą i ogólną integracją ciała-umysłu
 • Uwolnienie powięzi w tułowiu
 • Odwijanie powięziowe kończyny górnej.
 • Odwijanie powięziowe kończyny dolnej.
 • Odwijanie powięziowe szyi.
 • Indukcja Punktu Ciszy – dalsze procedury.
 • Chrząstkozrost klinowo-podstawny – znaczenie chrząstkozrostu klinowo-podstawnego Diagnoza i leczenie wzorów klinowo-podstawnych.
 • Kość krzyżowa – dalsze badania i zastosowania.
 • Kość krzyżowa jako siłownia główna energii czaszkowo-krzyżowej.
 • Stymulowanie układu czaszkowo-krzyżowego. Wzmaganie mocy układu czaszkowo-krzyżowego.
 • Podwójne kontakty. Mechanika kręgosłupa. Integracja kręgosłupa.
 • Układ nerwowy – neuroanatomia i fizjologia.
 • Somatyczny układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy.
 • Integracja czaszkowo-krzyżowa układu nerwowego – zależności trzewne.
 • Podejście terapeutyczne – kompleksowe, zwięzłe i zintegrowane podejście do leczenia pacjentów poprzez terapię czaszkowo-krzyżową.

Etap C / część 3 – 48 godzin

 • Integracja. Głębsza eksploracja zasad czaszkowo-sakralnych. Diagnoza całości osoby. Rozróżnianie czynników pierwotnych od wtórnych.
 • Przygotowanie planu leczenia. Zbieranie historii przypadku. Studium przypadku
 • Reakcje na leczenie. Zrozumienie objawów. Integracja czynników fizycznych i emocjonalnych. Emocjonalne reakcje u pacjenta i terapeuty.
 • Auto-integracja siebie jako terapeuty – samoopieka, samoświadomość, granice, etyka.
 • Rozwój osobisty jako terapeuta. Praktykowanie.
 • Gardło.
 • Trauma – zrozumienie i odniesienie do traumy. Wzorce ucieczka/walka/zamrożenie.
 • Leczenie dwuosobowe. Obszerna praca wprowadzeniowa.
 • Zakończenie pierwszej połowy kursu.

Etap D / część 4 – 48 godzin

 • Twarz – anatomia i neuroanatomia twarzy.
 • Diagnoza i leczenie twarzy – ogólna ocena.
 • Żuchwa. Kość szczękowa, kość podniebienna i lemiesz. Kości nosowe. Kości jarzmowe. Kość sitowa.
 • Oczodół Oczy. Uszy. Nos. Usta. Zatoki.
 • Otwory u podstawy czaszki.
 • Nerwy czaszkowe.
 • Teoria Poliwagalna.
 • Zaburzenia autonomicznego układu nerwowego twarzy i głowy.
 • Zastosowania kliniczne pracy z twarzą.
 • Stomatologia, Ortodoncja i integracja czaszkowo-krzyżowa. Zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego.
 • Za palenie zatok Alergie. Zaburzenia widzenia. Zez.
 • Neuralgia nerwu trójdzielnego. Porażenie Bella. Twarzowe źródła ADHD, przewlekłe zmęczenie, osłabienie.
 • Badania Rozłożonej Czaszki

Etap E / część 5 – 48 godzin

 • Narodziny, niemowlaki, dzieci, matki, ojcowie.
 • Proces narodzin. Uraz porodowy Efekty szoku. Skutki kompresyjne.
 • Główne konsekwencje traumy porodowej – porażenie mózgowe, dysleksja, trudności w nauce, padaczka, autyzm, zaburzenia behawioralne itp.
 • Czaszka noworodka
 • Znaczenie wczesnej diagnozy i leczenia.
 • Odwijanie traumy narodzin. Wstrząs pępowinowy. Kompresja kłykciowa.
 • Kleszcze, Wyciąg próżniowy, Cięcie cesarskie.
 • Punkty szczególnej uwagi przy leczeniu niemowląt i dzieci
 • Prowadzenie kliniki zorientowanej na niemowlęta i dzieci.
 • Leczenie Matki w czasie ciąży, porodu i po porodzie.
 • Powszechne stany dziecięce – kolka, infekcje ucha, otolaryngologiczne, zaburzenia karmienia, zwężenie odźwiernika, nadpobudliwość, napady złości itp.
 • Perspektywa położnej
 • Integracja terapii czaszkowo-krzyżowej z homeopatią.
 • Minimalizowanie zażywania leków przez niemowlęta i dzieci.
 • Pokazowe przykłady leczenia niemowląt i dzieci
 • Ocena i leczenie traumy porodowej u osób dorosłych.
 • Nawiązanie kontaktu z naszym własnym procesem narodzin.

Etap F / część 6 – 48 godzin

 • Dalsza diagnoza i leczenie z uruchomionymi komponentami psycho-emocjonalnymi – psychosomatycznymi, somato-psychicznymi, trzewno-somatycznymi, somatyczno-trzewnymi, psycho-trzewnymi, trzewno-psychicznymi.
 • Drenaż mózgowy.
 • Narządy trzewne – organy klatki piersiowej, brzucha i miednicy. Anatomia, neuroanatomia i skojarzenia emocjonalne . Diagnoza i leczenie. Ściana brzucha. Mięsień Psoas.
 • Układ hormonalny – szyszynka, przysadka mózgowa, tarczyca, grasica, nadnercza itp., zaburzenia hormonalne, zaburzenia miesiączkowania.
 • Etyka. Praktykowanie.
 • Planowanie praktyki
 • Odwijanie kolumny kręgowej
 • Odwijanie całego ciała – leczenie całej osoby. Uwolnienie emocjonalne.
 • Dalsza integracja czynników fizycznych i emocjonalnych
 • Zakończenie.

 

 

Szkolenie obejmuje:

 • 6 modułów, z których każdy trwa 6 dni,
 • łącznie 288 godzin praktycznych i teoretycznych,
 • w tym 128 godzin praktyki klinicznej z pacjentami,

 

Po ukończeniu szkolenia:

 • zdobywasz kwalifikacje jako zarejestrowany terapeuta czaszkowo-krzyżowy,
 • zdobywasz tytuł RCST,
 • uzyskujesz prawo do członkostwa w Towarzystwie Terapii Czaszkowo-krzyżowej

Cranio-Sacral Therapy

Co to jest?

Terapia czaszkowo-krzyżowa (CST) jest wyjątkowo łagodną, ale niezwykle potężną formą leczenia, która angażuje najgłębsze wrodzone siły uzdrawiające w ciele, aby umożliwić integrację jedności ciało-umysł.

Ludzkie ciało ma potężny wrodzony potencjał leczniczy, ale potencjał ten może zostać osłabiony lub wyczerpany przez urazy, choroby, traumy i stres. Siły natury, zarówno w ciele, jak i poza nim, mają naturalną tendencję do reintegracji i przywracania zdrowej funkcji. Nauka kwantowa pokazuje, że potencjał ten wynika z m.in. elektromagnetycznych sił, które rozprzestrzeniają się przez cały wszechświat, stanowiąc podstawę fizyki, chemii i biologii; siły, które przenikają wszystkie żywe istoty, nasze środowisko całej macierzy, w której istniejemy, sił, które są odpowiedzialne za generowanie życia, wzrost, zdrowie i uzdrawianie; Siły te wyrażane są w ciele jako rytmiczny ruch.

CST sprzęga się z nimi w celu wzmożenia naturalnej zdolności organizmu do uzdrawiania oraz przywrócenia zdrowia, integracji ciała, umysłu i ducha. Może poprawiać zdrowie we wszelakich okolicznościach – od noworodków po osoby starsze, od wzorców z urodzenia, urazów, chorób, ciężkich traum, wielu stresów i obciążeń życia, zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych; często rozwiązując problemy, na które nie pomagają inne środki. Jest to prawdziwie głęboki, transformatywny proces.

Co to obejmuje?

Terapie czaszkowo-krzyżowe są najczęściej wykonywane z pacjentem leżącym w ubraniu, w cichym i spokojnym otoczeniu, leczenie wymaga bardzo delikatnego dotyku dłoni terapeuty. Ten lekki kontakt może zostać podjęty na czaszce (głowie), kości krzyżowej (kości ogonowej), stopach, tułowiu lub innej, dowolnej części ciała w zależności od potrzeb. Leczenie jest na ogół doświadczane jako głębokie odprężenie i reintegracja, mogące rozprzestrzeniać się wskroś osoby fizycznie, psychicznie i emocjonalnie, często jest połączone z odczuciem lekkości i rozluźnienia.

Jak to działa?

Koncepcja czaszkowa wywodzi się z pracy Williama Sutherlanda, który jako pierwszy zidentyfikował rytmiczny ruch układu czaszkowo-krzyżowego, poświęcając swoje życie głębszemu zrozumieniu sił rządzących naszym życiem i naszym zdrowiem.

Kiedy bardzo lekko położymy ręce na ciele i włączamy się na subtelnym poziomie, możemy poczuć rytmiczny ruch wyrażany przez ciało, jak gdyby całe oddychało ono delikatnie – nie tylko zwykłym oddychaniem płuc, ale bardziej łagodnym, subtelnym, rytmicznym ruchem.

Ciało jest spoistą, żyjącą macierzą (Oschman, naukowe wyjaśnienie w „Energy Medicine”, 2000 r.) kierowaną przez siły biodynamiczne. Świat naturalny kieruje się siłami i rytmami, które nas otaczają nas i nas przenikają. Odczuwalny w ciele rytmiczny ruch jest odbiciem naturalnej siły (opisanej przez Sutherlanda jako Oddech Życia), wszechobecnej w naturze, która przenika wszystkie żywe istoty. Jest przejawieniem naszej żywości i odzwierciedleniem naszej witalności. Obecność tego rytmicznego ruchu pokazano wyraźnie na filmie (Seifriz, 1954).

Ta właśnie naturalna siła determinuje uporządkowaną progresję życia wzrostu, rozwoju, zdrowia i uzdrawiania, która przywraca oraz utrzymuje równowagę i integrację – czy to umożliwiając żołędziowi wyrośnięcie w okazały dąb, czy to w istocie człowieka, czyniąc możliwym postęp od rozwoju embriologicznego jak i poprzez życie.

Wszystko, co nam się zdarza – każdy uraz, każda choroba, każde napięcie, każda trauma wpływa na tę podstawową witalność i jej rytmiczny ruch, powodując zakłócenia jego płynnej ekspresji.

Kiedy terapeuta czaszkowo-krzyżowy dostraja się na bardzo subtelnym poziomie, może włączać się w te wrodzone moce, ułatwiając interakcję między siłami zaburzonymi wewnątrz ciała a spajającymi siłami w osnowie macierzy dookoła.  Poprzez wewnętrzny Proces Wrodzony Leczenia (naturalny potencjał organizmu do uzdrawiania) interakcja ta umożliwia organizmowi pacjenta reagowanie na delikatny kontakt terapeuty, rozwiązując wszelkie zaburzenia czy oporności w naturalnym przepływie zdrowia; by tym samym przywracać bardziej stabilnie zrównoważony, zintegrowany stan, w którym podstawowa witalność utrzymująca nasze zdrowie może być swobodnie wyrażana; w konsekwencji gdzie ciało-umysł może działać bardziej płynnie i gładko na wszystkich poziomach.

Przenikając do najgłębszych poziomów:

Układ Czaszkowo-Krzyżowy i jego ruch są subtelne. Aby w nie się włączać, terapeuta CST musi użyć niezwykle lekkiego dotyku – niemalże wcale bez dotknięcia, po prostu będąc swą spokojną, cichą obecnością. Integracja Czaszkowo-Krzyżowa jest zatem bardzo łagodną terapią. To dzięki tej zwyczajnej łagodności ciało jest w stanie się otworzyć (bezpieczne w świadomości, że nie jest zagrożone), umożliwiając procesowi czaszkowo-krzyżowemu przeniknięcie do najgłębszych poziomów naszej istoty. Terapia czaszkowo-krzyżowa jest zatem bardzo głęboką terapią, dosięgającą poziomów będących nieosiągalnymi dla innych, bardziej fizycznych lub bardziej inwazyjnych środków (które mogłyby wywołać mechanizmy ochronne organizmu) – tym samym, może łączyć się z położonym w głębi zdrowiem i je wzmacniać, dochodząc podstawowych przyczyn ciężkiej i głęboko wyniszczającej choroby, jak również łagodząc mniej ciężkie dolegliwości.

Integracja

Integracja czaszkowo-krzyżowa:

Istnieją różne podejścia do terapii czaszkowo-krzyżowej. Do ich opisania czasami używane są określenia „Biodynamiczne” i „Biomechaniczne”.

Integracja czaszkowo-krzyżowa dostrzega i integruje pełną gamę podejść, jest mocno zakorzeniona w zasadach biodynamicznych – sprzęgając się z najdogłębniejszymi siłami uzdrawiania wewnątrz ciała oraz z głębszymi pływami i rytmami życia; obejmuje także inne zasoby, aby utrzymać solidne ugruntowanie w zasadach anatomicznych i fizjologicznych.

Podejście biodynamiczne może być bardzo skuteczne w odpowiednich okolicznościach. Podejście biomechaniczne może być bardzo skuteczne w odpowiednich okolicznościach. Zintegrowane podejście, obejmujące zarówno zasady biodynamiczne, jak i biomechaniczne, a także szeroką gamę innych procesów, zapewnia bardziej wszechstronny zakres zasobów, umożliwiając wysoce skuteczną reakcję do każdego z osobna, zgodnie z ich potrzebami i umożliwia każdemu terapeucie rozwijanie szerszej perspektywy.

 

Omówienie Integracji czaszkowo-krzyżowej:

 • Aby zrozumieć integrację czaszkowo-krzyżową, musimy myśleć na poziomie kwantowym. Ciało to nie tylko skóra i kości, mięśnie i płyny. Wszystkie te struktury składają się z komórek, cząsteczek, atomów, cząstek subatomowych, w ciągłym ruchu i interakcji.
 • Ciało jest spójną żywą matrycą, zintegrowaną, spójną masą cząstek i fal połączonych ze sobą siłami elektromagnetycznymi i jądrowymi, istniejącymi w szerszej matrycy uniwersalnego pola wokół nas i siłami biodynamicznymi w tym polu fluidalnym.
 • Te siły natury determinują naturalny proces wzrostu, rozwoju, zdrowia, uzdrawiania, równowagi i integracji, z rozwoju embrionalnego i przez całe życie, zapewniając ciału wrodzoną zdolność do samoleczenia.
 • Siły te są wyrażane w ciele jako ruch rytmiczny.
 • Angażując się w te siły, możemy zwiększyć ich potencjał uzdrawiania i integracji.
 • Aby zaangażować się w te subtelne siły i rytmy, musimy ustanowić naszą własną, głęboko terapeutyczną obecność leczącego – spokojne, medytacyjne bycie, po prostu wyciszenie w bezruchu.
 • Aby umożliwić optymalną reakcję pacjenta, pomocne jest ustalenie stabilnego, uziemionego i otwartego stanu pacjenta.
 • Poprzez ustanowienie odpowiednich poziomów lekkiego kontaktu, przestronnej uwagi i głębokiej świadomości tkanek, możemy zaangażować się w subtelne kwantowe poziomy bytu, które tworzą matrycę.
 • Może to być doświadczane jako pole fluidalne, otaczające i obejmujące ciało.
 • W tym obszarze oczywiste staną się subtelne wrażenia jakości, symetrii i ruchu.
 • Zaburzenie zdrowia przejawi się jako wariacje cech jakości, symetrii i ruchu, ujawniając w ten sposób źródło wszelkich zaburzeń.
 • Proces terapeutyczny jest kierowany przez wrodzone siły wewnątrz macierzy – wrodzony proces leczenia – naturalną tendencję ciała do uzdrawiania się.
 • Proces ten może być wzmocniony przez terapeutyczną obecność leczącego i świadomą uważność.
 • Osadzając się w prawdziwej ciszy bezruchu, możemy połączyć się z głębszymi poziomami świadomości.
 • Dzięki tej głębokiej ciszy możemy włączać się w najdalsze poziomy bytu.
 • To może poprowadzić nas do najgłębszych poziomów leczenia.

Rozwinięcie

Pole uniwersalne:

W dziedzinie obecnej fizyki kwantowej akceptowane powszechnie jest istnienie pola uniwersalnego (Higgs, 1964), w obrębie którego wszystko istnieje i oddziałuje – każda galaktyka, gwiazda, planeta, obiekt stały, żywa istota, cząsteczka, atom, cząstka elementarna (subatomowa) – kierowana przez zarówno elektromagnetyczne jak i inne, podstawowe siły, leżące u podstaw wszystkich interakcji w całym wszechświecie.

Macierz unifikująca:

W obrębie integracji czaszkowo-krzyżowej także dostrzegamy pole uniwersalne, jednoczące macierz, w której powstało życie na ziemi i w której jako pojedyncza macierz wewnątrz osnowy obszerniejszej macierzy istnieje każdy z nas. Tak jak w oceanach, stworzenia morskie istnieją jako indywidualne stworzenia w macierzy oceanicznej, tak więc i my, jako istoty ludzkie, istniejemy jako jednostki w uniwersalnej, otaczającej nas macierzy energetycznej.  Jesteśmy formowani embriologicznie, rozwijani, utrzymywani i podtrzymywani dzięki działaniu sił biodynamicznych w obrębie tego pola, a każda komórka, atom i cząstka subatomowa w naszym ciele jest integralną częścią większego, obszerniejszego pola.

Siły biodynamiczne:

Ciało jest spójną żywą macierzą (Oschman – Energy Medicine – wyjaśnienie naukowe, 2000 r.) – masa cząstek elementarnych związanych ze sobą za pomocą sił elektromagnetycznych i jądrowych. Ta spójna, żywa macierz istnieje wewnątrz i wchodzi w interakcję z siłami elektromagnetycznymi we wszechotaczającej macierzy uniwersalnej energii, kierowanej biodynamicznymi siłami, które otaczają nas i przenikają. To właśnie te naturalne siły decydują o uporządkowanej, planowej progresji życia, wzrostu, rozwoju, zdrowia i uzdrawiania; siły te przywracają i utrzymują równowagę i integrację – czy to w żołędziu, umożliwiając mu wyrośnięcie na wspaniały, okazały dąb – czy na człowieka, umożliwiając postęp w rozwoju embriologicznym oraz przez całe życie.

Proces terapeutyczny:

Ciało ma zdolność uzdrawiania i ponownego integrowania się poprzez własny, wrodzony proces leczenia. Naturalną tendencją ciała jest reorganizacja, reintegracja, uporządkowanie na nowo i uzdrawianie, w odpowiedzi na oddziaływające w otaczającej matrycy siły biodynamiczne. Kiedy terapeuta czaszkowo-krzyżowy dostraja się na bardzo subtelnym poziomie, może włączać się w te wrodzone moce, ułatwiając interakcję między siłami zaburzonymi wewnątrz ciała a spajającymi siłami w osnowie macierzy dookoła. Angażując się w siły biodynamiczne wyrażone w ciele, terapeuta czaszkowo-krzyżowy może zwiększyć swój potencjał do uzdrawiania i integracji, umożliwiając reorganizację i reintegrację ciała, umysłu i ducha, przywracając tym samym płynną funkcję

Integracja czaszkowo-krzyżowa nie jest specyficznym leczeniem przypadłości; angażuje ona całą osobę, ponownie integrując podstawową macierz, ustanawiając bazowe zdrowie i witalność, dzięki której ciało samo może rozwiązywać problemy objawów, dolegliwości oraz ich przyczyn, działając także na rzecz ogólnej integracji struktury i funkcji.

Układ czaszkowo-krzyżowy:

Układ czaszkowo-krzyżowy jest indywidualną macierzą, nie tylko strukturami anatomicznymi składającymi się na fizyczne ciało, ale kompletną macierzą energetyczną lub polem fluidalnym wewnątrz ciała i wokół niego, w obrębie której ciało formuje się, rozwija, istnieje i pełni swe funkcje – obejmując całość osoby i jej reakcje na środowisko, w którym żyje, cały konglomerat ciała i umysłu osoby w kontekście jej życia.

Anatomia i fizjologia:

Szczegółowa wiedza na temat anatomii i fizjologii ma fundamentalne znaczenie dla integracji czaszkowo-krzyżowej. Ciało fizyczne jest aspektem macierzy, przez którą doświadczamy codziennego życia, fizycznym medium, poprzez które wyraża się życie. Ugruntowana wiedza anatomiczna umożliwia terapeucie skuteczniejsze łączenie się z ciałem poprzez uważność i uświadamianie sobie ważnych punktów podparcia, śledzenie wzorców nierównowagi aż do ich źródła albo poprzez przegląd ciała w poszukiwaniu ogniskowych punktów zakłócenia. Wiedząca świadomość terapeuty odgrywa znaczącą rolę w reakcji terapeutycznej poprawy.

 

Membrany / błony: 

Centralny układ nerwowy (OUN) jest otoczony potrójną błoną (opony) – trzema warstwami, na które składają się opona miękka (pia matter, warstwa wewnętrzna), pajęczynówka (warstwa środkowa) i opona twarda (warstwa zewnętrzna), tworzących wspólnie układ błon naprężenia wzajemnego, rozciągający się od czaszki do kości krzyżowej. Błony śródczaszkowe w obrębie głowy tworzą fałdy (zawiązki) błonowe – sierp mózgu, sierp móżdżku, namiot móżdżku, które częściowo dzielą czaszkę. Cały czaszkowy układ błon wzajemnego napięcia (w tym błony śródczaszkowe), odgrywa istotną rolę w utrzymaniu integralności systemu.

Płyn mózgowo-rdzeniowy:

Płyn mózgowo-rdzeniowy jest zawarty w błonach oponowych, unosząc i chroniąc mózg oraz rdzeń kręgowy. Płyn mózgowo-rdzeniowy powstaje z krwi tętniczej, cyrkuluje w układzie komorowym (głęboko wewnątrz mózgu i rdzenia kręgowego) oraz w przestrzeni podpajęczynówkowej (przestrzeni otaczającej mózg i rdzeń kręgowy, między oponą miękką a pajęczą) do drenażu wraz z krwią żylną. Jest stale odnawiany i zapewnia dotlenienie, odżywianie i usuwanie odpadów przemiany materii z ośrodkowego układu nerwowego.

Powięź:

Powięź tworzy między-połączeniową pochewkę, wydobywającą się z układu błonowego, aby otoczyć każdą strukturę ciała – kości, mięśnie, narządy, naczynia krwionośne, nerwy – od czubka głowy po koniuszki palców, zapewniając ciągłość strukturalną i połączeniową pośród całego ciała.

Powięź utrzymuje spójność naszej struktury fizycznej, wnikając głęboko w wewnętrzną strukturę komórek, zapewnia niezbędny system komunikacji w całym ciele, przy obszernym zaopatrywaniu nerwów czuciowych wraz z głębokimi połączeniami do autonomicznego układu nerwowego. Przenosi siły, obrażenia i restrykcje poprzez całe ciało, zatrzymuje wspomnienia urazów i traum, przenosząc do tego napięcia emocjonalne.

Rytmiczny ruch:

Dostrzeżenie i uznawanie ruchu czaszkowo-krzyżowego oraz sprzężenie z tymże rytmicznym ruchem jest cechą charakterystyczną dla terapii czaszkowych. W polu czaszkowym identyfikowane są trzy główne rytmy: rytm czaszkowo-krzyżowy, środkowy pływ oraz długi pływ. Chociaż rytmy te mają możliwe do zidentyfikowania cechy, są one postrzegane istotnie bardziej jako stany bytu; dłuższe rytmy odzwierciedlają inne stany bytu istnienia, a w konsekwencji, głębsze poziomy uzdrawiania. Włączając się w te rytmy, terapeuta może od czasu do czasu dostrzegać zmiany na leżącym głębiej poziomie. Na najgłębszym poziomie istnieje stan bytu wykraczający poza rytmiczny ruch, stan dynamicznego bezruchu spokoju, w którym następuje najgłębsze uzdrowienie.

 Proces leczenia:

Stan zdrowia jednostki to skumulowane nagromadzenie wszystkiego, co się jej przydarzyło. Rola integracji czaszkowo-krzyżowej polega na ponownym zintegrowaniu i przywróceniu zdrowia leżącego u podstaw, które zostało zniekształcone i wyczerpane tą akumulacją. Zasadniczą funkcją leczenia jest zapewnienie przestrzeni terapeutycznej, w której system może wyrazić i uwolnić nagromadzone traumy, napięcia i ograniczenia, umożliwiając w ten sposób przywrócenie podstawowej mobilności, integralności, zdrowia i witalności.

Jest to możliwe dzięki ustanowieniu obecności terapeutycznej, przy której może rozwinąć się włączenie w układ czaszkowo-krzyżowy, umożliwiając spontaniczną ewolucję naturalnego procesu leczenia, zgodnie z podstawowymi zasadami integracji czaszkowo-krzyżowej

Integracja czaszkowo-krzyżowa wymaga rozwijania wysokiego stopnia wrażliwości. Dzięki tej wrażliwości, terapeuta może włączyć się w subtelne poziomy bytu. Cała historia życia pacjenta jest gotowa do odczytania, będąca przechowywaną w jego organizmie. Niezależnie od okoliczności, stanu lub objawów, terapeutyczny proces czaszkowo-krzyżowy polega po prostu na sprzężeniu, włączeniu się w system na tym subtelnym poziomie, umożliwiając mu ujawnienie jego historii. Poprzez subtelne różnice w jakości, symetrii i ruchu, ciało ujawni wszystko, co jest istotne – obrażenia i urazy, traumy, ograniczenia, blokady, wstrząsy, choroby, napięcia, emocje – umożliwiając w ten sposób identyfikację źródła zaburzeń, pozwalając mu na ekspresję i wyrażenie, by mogło wznieść się na powierzchnię, uwolnić i rozwiązać poprzez naturalny, wrodzony potencjał ciała do uzdrowienia i równowagi.

Kadra

Thomas AttleeR .CST. DO

Thomas Attlee jest założycielem i dyrektorem College of Cranio-Sacral Therapy (CCST) i jest jednym z najbardziej doświadczonych terapeutów czaszkowo-krzyżowych na świecie.

Ukończył European School of Osteopathy, przez kilka lat wykładał w International College of Oriental Medicine, uczył Jogi przez wiele lat, uczy praktyki uważności, a także integruje różne terapie, procesy psychoterapeutyczne, techniki medytacji i świadomość kwantową dla ponad 35 lat.

CCST jest pierwszą i najbardziej znaną szkołą terapii czaszkowo-krzyżowej, wiodącą w tej dziedzinie, z ponad 33-letnim doświadczeniem w szkoleniach w Wielkiej Brytanii i na świecie. Szkoła ukończyła większość zarejestrowanych terapeutów czaszkowo-krzyżowych w Wielkiej Brytanii. Absolwenci regularnie donoszą, że ten kurs zmienił ich życie na każdym poziomie – zawodowym i osobistym, fizycznym, umysłowym, emocjonalnym i duchowym.

Thomas praktykuje w College of Cranio-Sacral Therapy (CCST) w Primrose Hill w Londynie. Jest autorem książek “Cranio-Sacral Integration – Foundation – 2nd edition” oraz “Face to Face with the Face”.

Terminy

 • Moduł A – 23-28.01.2021
 • Moduł B – 20-25.03.2021
 • Moduł C – 16-21.10.2021
 • Moduł D – 22-27.01.2022
 • Moduł E – 19-24.03.2022
 • Moduł F – 21-26.05.2022
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY