Rekrutacja 2021/2022

//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2018/08/rekrutacja.jpg

Kto może przystąpić do Akademii

Uczestnikiem Still Academy of Osteopathy może zostać fizjoterapeuta lub lekarz, po ukończeniu studiów medycznych.

Weryfikacja kandydatów do Akademii odbywa się na podstawie przesłanych informacji o doświadczeniu w indywidualnej pracy z pacjentem oraz wykazie ukończonych szkoleń specjalistycznych.

//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2018/08/rekrutacja-2.jpg

Organizacja zajęć

Pełen cykl kształcenia obejmuje 4 lata nauki, a każdy rok zajęć składa się z 10 zjazdów obowiązkowych oraz sesji egzaminacyjnej. Zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli (piątek i sobota 8.00-18.00, niedziela 8.00-14.00). Terminy zjazdów podawane są przed rozpoczęciem danego roku nauki. Rok akademicki rozpoczyna się we wrześniu/październiku a kończy w czerwcu. Wszystkie zjazdy odbywają się w Warszawie.

//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2018/08/rekrutacja-3.jpg

Wymagane dokumenty

Wymagane jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich, a także informacja o doświadczeniu w indywidualnej pracy z pacjentem oraz wykaz ukończonych szkoleń specjalistycznych. Po pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury na podstawie CV, podpisywana jest umowa z uczestnikiem SAO.

O przyjęciu do Akademii decyduje kolejność zaksięgowania opłat rekrutacyjnych, po wcześniejszym zakwalifikowaniu się do nauki w SAO na podstawie przesłanego CV.

Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia kandydatów, wysłane za pośrednictwem formularza na stronie www.

Formularz zgłoszeniowy