Tytuł D.O.

Student uzyska tytuł D.O. (Dyplomowanego Osteopaty) jeśli spełni następujące warunki

  •  będzie obecny na co najmniej 95% zajęć w trakcie całego toku studiów
  • pozytywnie zda wszystkie egzaminy praktyczne i teoretyczne po każdym roku akademickim
  • pozytywnie zda egzamin kliniczny na ostatnim roku studiów
  • napisze pracę dyplomową, która zostanie pozytywnie oceniona przez komisję egzaminacyjną

Prace dyplomowe będą podlegały ocenie według;

  • Regulacji zawartych w Ustawie „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” oraz zgodnie z wytycznymi wynikającymi z zapisów procesu bolońskiego.