MASTERCOURSE Endokrynologia kliniczna i biologiczna Integracyjne podejście do dysfunkcji endokrynologicznych w osteopatii

Termin:
Cena: 2500zł
Miejsce: Warszawa
//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2021/05/20190629_160455_HDR.jpg

Jednym z podstawowych celów osteopatii jest dążenie do homeostazy. Układ hormonalny jest jednym z głównych układów, który odpowiada za jej regulację.

Ten kurs będzie zawierał alternatywne wykłady teoretyczne w formie wykładowej, nadzorowane sesje praktyczne oraz analizę przypadków klinicznych.
Sesje teoretyczne oparte są na najnowszych badaniach naukowych z zakresu endokrynologii.

Szkolenie pozwoli pogłębić wiedzę terapeutów na temat fizjologii hormonalnej i patologii endokrynologicznej. Przedstawiony zostanie mechanizm szlaków komunikacyjnych pomiędzy hormonami, układem immunologicznym i nerwowym, co pozwoli zrozumieć i poznać postępowanie z najczęstszymi problemami endokrynnymi.

Terapeuci będą w stanie zidentyfikować elementy niefarmakologiczne, które mogą wywołać hormonalną nierównowagę a co za tym idzie zaproponować bardziej wspierający styl życia dla układu neuro-immuno-endokrynowego.

Środowiskowe czynniki zakłócające, takie jak dieta, będą lepiej rozumiane jako czynniki sprzyjające. Terapeuta będzie potrafił dobrać praktykę miejscowych i globalnych technik wskazanych w pracy z  układem hormonalnym.

Szkolenie umożliwi uczestnikom integrację elementów podejścia alopatycznego w endokrynologii w celu stworzenia lepszej interdyscyplinarnej współpracy.

Podczas szkolenia:

• opanujesz elementy najbardziej odpowiednie i użyteczne w codziennej praktyce osteopatycznej,
• nauczysz się nowych metod pracy z  pacjentami, którzy skarżą się na bezsenność, zaburzenia płodności, brak energii, trudności z koncentracją, otyłość, cukrzycę itp …
• wprowadzisz do swojej pracy elementy profilaktyki i leczenia z określonym działaniem na równowagę neuro-immuno-endokrynną

 

Główne tematy:

• główne gruczoły dokrewne, ich hormony i ich działanie
• mechanizmy regulacji i interakcji hormonalnych
• wpływ stresu na układ nerwowo-wegetatywny i immuno-endokrynologiczny
• semiologia najczęstszych endokrynopatii funkcjonalnych i organicznych
• wpływ stylu życia i środowiska na wydzielanie hormonów
• integracja dysfunkcji endokrynologicznych w praktyce osteopatycznej
• techniki osteopatyczne właściwe dla gruczołów dokrewnych
• porady higieniczne i dietetyczne zapewniające pacjentom długoterminowe wsparcie w leczeniu osteopatycznym, a także integrację koherencji serca

//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2021/05/20190629_155920.jpg
//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2021/05/20190628_153304_HDR.jpg
//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2021/05/20190629_160810.jpg

Plan kursu:

Ogólne informacje na temat układu hormonalnego

 • Gruczoły i tkanki
 • Pętle sprzężenia zwrotnego
 • Kontrola hormonalna
 • Hormony i ich funkcje
 • Funkcja systemu hormonalnego
 • Interakcje hormonalne

Sytuacje szczególne

 • Anoreksja
 • Otyłość
 • Ćwiczenia fizyczne
 • Stres

Nielekowe drogi działania w układzie hormonalnym

 • •Sieć neuro-immuno-endokrynologiczna
 • Wiele bodźców układu nerwowo-dokrewnego, światło, dźwięk, nawodnienie, temperatura
 • Rola oktopocyny w fizjologii i terapii manualnej
 • Bodźce i nerwowo-dokrewne komórki układu sercowo-oddechowego: oś mózgu serca i płuc
 • Obrazy mentalne

Epiphysis – Hypothalamus – Przysadka

 • Anatomia topograficzna i palpacyjna – fizjologia
 • Podejście osteopatyczne
 • Studium przypadku klinicznego
 • Specyficzne i niespecyficzne techniki

Nadnercza – Jajnik – Grasica – Tarczyca – Trzustka – Wątroba

 • Anatomia topograficzna i palpacyjna – fizjologia
 • Podejście osteopatyczne
 • Studium przypadku klinicznego
 • Specyficzne i niespecyficzne techniki

Środki kliniczne:

 • Metodyka
 • Rola glukozy we krwi oraz w podejściu osteopatycznym
 • Wykorzystanie rytmów ginekologicznych w opiece osteopatyczn

Szkolenie przeznaczone jest dla osteopatów, inni kandydaci będą rozpatrywani indywidualnie

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

INSTRUKTOR

dr Valerie Namer D.O.

Dr VALÉRIE NAMER D.O. jest doktorem medycyny i DES w endokrynologii i metabolice (Francja), a także ukończyła medycynę osteopatyczną w Osteopathic Center of Quebec (Montreal). Od 2006 roku prowadzi własną praktykę osteopatii i poradnictwa żywieniowego w Montrealu, współpracując z wieloma ośrodkami zdrowia.

Od wielu lat uczy fizjologii i żywienia w instytutach takich jak U.Q.A.M., Center Ostéopathie du Quebec i Institiute Kinéconcept®, a także oferuje podyplomowe szkolenia dla osteopatów z dziedziny endokrynologii, żywienia, fizjologii, ginekologii oraz położnictwa w Kanadzie, Francji, Łotwie, Argentynie i Libanie (COQ, CFPCO, EAO, USJ).

Valerie jest członkiem Osteopathie Québec.

Doświadczenie zawodowe pozwoliło jej zintegrować w swojej praktyce zasady związane z kontekstami hormonalnymi, metabolicznymi i żywieniowymi
Przekonana, że globalne podejście do leczenia osteopatycznego wymaga optymalnego stylu życia, integruje coaching żywieniowy w swojej praktyce i współpracuje z multidyscyplinarnymi zespołami zdrowotnymi

Już niebawem więcej informacji o samych mastercoursach

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY