Mastercourse Osteopathic Approach Targeting the Vagus Nerve and the Neuroendocrine-Immune System

dr Pascal Grolaux DO, Bsc(PT), MIO, MICO, MNSAO
Termin: I moduł: 17-19.04.2023r., II moduł 8-10.05.2023r.
Cena: 2500zł (cena za moduł)
Miejsce: Warszawa
//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2020/02/07052022_OSA_Maluchnik_3803-scaled.jpg

Osteopatyczne podejście do pracy z nerwem błędnym i układem neuroendokrynno-immunologicznym

Szkolenie ” Osteopatyczne podejście do pracy z nerwem błędnym i układem neuroendokrynno-immunologicznym” pozwoli słuchaczom na poznanie i zrozumienie jak przeprowadzić terapię osteopatyczną celowaną na nerw błędny oraz układ neuroendokrynno-immunologiczny w leczeniu skomplikowanych dolegliwości takich, jak choroby autoimmunologiczne.

Słuchacze nauczą się lub odświeżą wiedzę na temat podstaw neurofizjologii oraz anatomii związanych z nerwem błędnym, anatomii centralnej sieci autonomicznej (ang. central autonomic network CAN) i układu limbicznego. Poznają ogólne podstawy neuroendokrynno-immunologiczne oraz czynniki wywołujące choroby.

Słuchacze zrozumieją mechanizmy neuro-immunologiczne często spotykane w chorobach oraz ogólne fizjo-biologiczne podstawy stanów zapalnych.

Słuchacze dokonają przeglądu różnych centrów osteopatycznych i technik związanych ze stymulacją i równowagą układu neuroendokrynno-immunologicznego połączonego z autonomicznym układem nerwowym (ANS).

Po zakończeniu szkolenia „Osteopatyczne podejście do pracy z nerwem błędnym i układem neuroendokrynno-immunologicznym” słuchacze będą w stanie:

 • Zrozumieć podstawy stanów zapalnych związanych z immunologią neuroendokrynną
 • Zrozumieć „odruchy przeciw zapalne”
 • Zrozumieć działanie połączeń trzewia – mózg oraz serce – mózg w odniesieniu do nerwu błędnego
 • Zrozumieć funkcję i rolę struktur mózgu w centralnej sieci autonomicznej oraz układzie limbicznym
 • Przygotować plan terapii osteopatycznej skoncentrowanej na centrach osteopatycznych związanych z układem endokrynnym, układem odpornościowym (włączając w to ukł. limfatyczny) oraz autonomicznym układem nerwowym.

 

 

Na szkoleniu „Osteopatyczne podejście do pracy z nerwem błędnym i układem neuroendokrynno-immunologicznym” słuchacze nauczą się terapii/technik osteopatycznych służących prawidłowej modulacji nerwu błędnego oraz układu neuroendokrynno-immunologicznego.

Podczas szkolenie zostaną wykorzystane takie sposoby nauczania jak:

 • Czytanie i demonstracja (typowa terapia osteopatyczna celująca w układ neuroendokrynno-immunologiczny).
 • Dyskusja
 • Praca praktyczna w grupach dwuosobowych (terapia osteopatyczna)

 

 

Plan kursu:

 

I moduł:

Założenia na  I moduł:

 1. Poznanie podstaw neuroendokrynologii – immunologii i stanów zapalnych związanych z autonomicznym układem nerwowym (AUN) w przypadkach chorób autoimmunologicznych i przewlekłego bólu.
 2. Omówienie ośrodków osteopatycznych w odniesieniu do układu neuroendokrynno-immunologicznego.
 3. Zrozumienie tego jak wykonać manipulacyjne leczenie osteopatyczne ukierunkowane na AUN i układ odpornościowy.
 4. Zrozumienie, w jaki sposób manipulacyjne leczenie osteopatyczne za pomocą odpowiednich i adekwatnych technik działa na te układy.

Cele na I moduł:

 1. Zrozumienie zasad neuroendokrynoimmunologii i stanu zapalnego.
 2. Zrozumienie odruchów przeciwzapalnych AUN i najczęstszych przyczyn chorób.
 3. Zrozumienie osi jelito-mózg i serce-mózg.
 4. Zrozumienie funkcji i ról struktur mózgowych autonomicznej sieci centralnej oraz układu limbicznego związanego z bólem, zdrowiem psychicznym i stanem zapalnym.
 5. Stworzenie ukierunkowanego, manipulacyjnego leczenia osteopatycznego za pomocą określonych technik modulowania neuroendokrynno-immunologicznego i AUN.


Dzień 1.

Teoria:

Omówienie:

 • neuroanatomii AUN, nerwu błędnego, autonomicznej sieci ośrodkowej i układu limbicznego
 • odruchy przeciwzapalne AUN i najczęstsze przyczyny chorób

 

Dzień 2.

Teoria:

 • oś serce-mózg i jelita-mózg.
 • ośrodki osteopatyczne połączone z AUN i ośrodkami neuroendokrynno-immunologicznymi.

Praktyka:

 • stosowane leczenie osteopatyczne ukierunkowane na AUN i odruchy neuroendokrynno-immunologiczne (praca w parach).

 

Dzień 3.

Praktyka:

 • manipulacyjne leczenie osteopatyczne na AUN i ośrodkach neuroendokrynno-immunologicznych (praca w parach)

II moduł:

Założenia na II moduł:

 1. Poznanie elementów wspólnych nerwów czaszkowych V, VII, IX i X i omówienie dlaczego leczenie jednego z nich wpływa na drugi.
 2. Zrozumienie funkcji bariery krew-mózg i sposobu, w jaki stan zapalny wnika do mózgu.
 3. Poznanie innych mechanizmów promujących stan zapalny w mózgu i kluczowych ról hormonów w neuroprzekaźnictwie.
 4. Omówienie kluczowych technik osteopatycznych (ogólnych i specyficznych) ukierunkowanych na nerw błędny i układ neuroimmunologiczny.
 5. Ocena zmienności rytmu zatokowego serca w równowadze autonomicznego układu nerwowego (AUN)

 

 

Cele na II moduł:

 1. Zrozumienie, że leczenie kierunkowe innych nerwów czaszkowych wpłynie na nerw błędny, centralną sieć autonomiczną i odruchy przeciwzapalne.
 2. Zrozumienie, jak stany zapalne krzyżują się i rozwijają w mózgu.
 3. Zrozumienie odruchów bramkowych (gateway reflexes) i tego, jak manipulacyjne leczenie może mieć na nie wpływ.
 4. Zrozumienie roli hormonów w neuroprzekaźnictwie, takich jak hormony płciowe, hormony trawienne i histamina.
 5. Wykonywanie analizy zmienności rytmu serca i jej interpretacja.
 6. Skonfigurowanie ukierunkowanego, manualnego leczenia osteopatycznego w układzie neuroendokrynno-immunologicznym i AUN.


Dzień 1.

Teoria:

 • co mają wspólnego nerw V, VII, IX z nerwem błędnym
 • bariera krew-mózg i jak zapalenie rozprzestrzenia się w mózgu w przypadku przewlekłego bólu i zaburzeń zdrowia psychicznego

Dzień 2.

 • Odruchy bramkowe
 • Neurohormony i ich rola w neuroprzekaźnictwie

Praktyka:

 • stosowane leczenie osteopatyczne ukierunkowane na AUN i odruchy neuroendokrynno-immunologiczne (praca w parach).

 

Dzień 3.

 • Analiza zmienności rytmu serca, ćwiczenia (praca w parach)
 • Stosowane leczenie osteopatyczne ukierunkowane na AUN i oś neuroendokrynno-immunologiczną (praca w parach).

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 9.00-17.00
 • II dzień: 9.00-17.00
 • III dzień: 9.00-17.00
//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2020/02/74834478_2755652317820793_1056302418532237312_n.jpg

Szkolenie przeznaczone jest dla osteopatów i studentów osteopatii oraz fizjoterapeutów.

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

INSTRUKTOR

dr Pascal Grolaux DO, Bsc(PT), MIO, MICO, MNSAO

✔️ Ukończył John Wernham Academy of Classical Osteopathy (1995).

✔️ Doktorat, wydział neurochirurgii, CHUV, Lozanna (1994)

✔️ Ukończył Ecole Suisse de Médecine Ostéopathique, DO, Master II poziom (1994)

✔️ Nauczyciel w zakresie anatomii stosowanej i neurologii stosowanej, asystent kliniki w klinice John Wernham Academy of Classical Osteopathy

✔️ Nauczyciel w zakresie neuroanatomii, neurosemiologii i neurologii w Institut pour la Formation en Ostéopathie Grand Avignon, Francja.

✔️ Prelegent na konferencjach międzynarodowych (Barcelona 2014, Londyn 2018, Berlin 2019)

✔️ Podyplomowy wykładowca osteopatii (Montreal 2016, 2017, 2018)

Jest jedynym osteopatą w Kanadzie i Europie, który w swojej codziennej klinice stosuje nieinwazyjną stymulację nerwu błędnego i prowadzi badania w Kinesis Associates Clinic, Dartmouth, Kanada i Dalhousie University, Halifax, Kanada.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY