Wsparcie osteopatyczne w samodzielnym powrocie do zdrowia – koncepcje terapeutyczne infekcji wirusowych

Instruktor: Claudia Knox D.O.