Mastercourse Stany lękowe, stres i depresja: osie hormonalne a osteopatia

//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2023/05/CST8-3-scaled.jpg

Zajęcia podczas kursu mają na celu wyjaśnienie, w jaki sposób układy hormonalny, neurowegetatywny, limbiczny i mięśniowo-szkieletowy są ze sobą wzajemne powiązane oraz to, jak włączają się w występowanie niektórych stanów emocjonalnych, takich jak stany lękowe, stres czy depresja.

Kurs pozwoli również pogłębić wiedzę na temat neuroprzekaźników, funkcji
i mechanizmu osi hormonalnych HPA, HPT i HPG, aby umożliwić osteopacie leczenie pacjenta w sposób globalny, przywiązując należytą wagę do objawów psychosomatycznych

oraz by poprowadzić leczenie z uwzględnieniem niektórych specyficznych struktur, takich jak ciało migdałowate, podwzgórze, przysadka mózgowa i opony mózgowe, wraz z układem hormonalnym i mięśniami szkieletowymi.

Ten teoretyczno-praktyczny kurs będzie trwał trzy dni. Podczas części teoretycznej wyjaśnione zostanie funkcjonowanie osi hormonalnych związanych ze stanami lękowymi, stresem i depresją, różnice między takimi stanami emocjonalnymi oraz ich związek z układem limbicznym; natomiast w trakcie części praktycznej objaśnione zostaną rozmaite testy i techniki, wraz z ich przełożeniem na terapię i ćwiczenia do zastosowania w praktyce z różnymi typami pacjentów.

Wśród technik osteopatycznych zademonstrowane zostaną zarówno techniki funkcjonalne, jak i techniki bezpośrednie, w tym techniki w obrębie podejścia czaszkowego, trzewnego, strukturalnego oraz płynowego. W wyczerpujący sposób wyjaśnione będzie jak, kiedy i dlaczego wybrać daną technikę zamiast innej aby osiągnąć założone cele; omówione zostaną jasne zasady integracji postępowania terapeutycznego z pacjentem: od przypadków pacjentów ze rwą kulszową lub uogólnionym bólem, po pacjentów z różnymi postaciami bólów głowy, których podłoże jest związane ze stanami lękowymi, stresem i/lub depresją.

Plan kursu:

 

I DZIEŃ:

9:00-10:45 Prezentacja zagadnień kursu, omówienie znaczenie neutralności terapeuty, praktyczna praca nad neutralnością dla poprawy uwagi, intencji
i obecności.

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00-13.00 Różnice w połączeniach między rozmaitymi częściami mózgu, od płatów mózgu do pnia mózgu; pogłębienie wiedzy o osiach hormonalnych HPA, HPT, HPG i neuroprzekaźnikach.

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:45 Definicja i omówienie rozbieżności między stresem, stanem lękowym a depresją, różnice między mężczyznami i kobietami we wszystkich fazach życia (młodzież, osoby dorosłe i starsze), anatomiczny opis odpowiednich struktur, przysadka, podwzgórze, ciało migdałowate, ciało modzelowate, kora czołowa i przedczołowa.

15:45-16:00 Przerwa kawowa

16:00-18:00 Obserwacja i opis pacjenta ze stanami depresyjnymi, lękowymi i podobnymi, badanie oceniające dysfunkcje opon mózgowo-rdzeniowych oraz omówienie ich znaczenia (praca z przeponami oraz techniki dla siodła, namiotu i sierpa) w relacji do przysadki.

 

II DZIEŃ:

9:00-10:45 Anamneza (o co pytać i na co zwracać uwagę podczas wywiadu) w celu powiązania objawów somatycznych z cierpieniem emocjonalnym odczuwanym przez pacjentów.

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00-13:00 Testy i techniki dotyczące płatów czołowych, pnia mózgu i równowagi między półkulami w odniesieniu do osi HPA-HPG-HPT.

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:45 Anatomia, testy i techniki ciała migdałowatego i hipokampa.

15:45-16:00 Przerwa kawowa

16:00-18:00 Techniki płynowe i przypadek kliniczny.

 

III DZIEŃ:

9:00-10:45 Znaczenie nerwu błędnego i nerwu przeponowego; badanie i techniki pracy z powięzią szyjną w jej trzech warstwach: powierzchownej, środkowej i głębokiej z uwzględnieniem otworu szyjnego, pochewki szyjnej i tarczycy oraz badania języka; każdorazowo w odniesieniu do pacjentów, zarówno tych pogrążonych w depresji jak i nadmiernie pobudzonych.

10:45-11:00 Przerwa kawowe

11:00-13:00 Znaczenie serca i płuc, anatomia, testy i techniki w odniesieniu do lęku i depresji, zawsze w odniesieniu do pacjentów w depresji czy pacjentów nadpobudliwych.

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:45 Znaczenie przepony brzusznej, każdorazowo w odniesieniu do różnych przypadków pacjentów (depresja, stany lękowe i inne), badanie i techniki na przeponie brzusznej i na przeponie miednicy.

15:45-16:00 Przerwa kawowa

16:00-17:15 Badanie i praktyczne techniki dla nadnerczy omówione w odniesieniu do różnych stanów i przypadków pacjentów (depresje, nadpobudliwość i inne).

17:15-18:00 Zakończenie kursu

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 9.00-18.00
 • II dzień: 9.00-18.00
 • III dzień: 9.00-18.00

Szkolenie przeznaczone jest dla osteopatów i studentów osteopatii, inne kandydatury będą rozpatrywane indywidualnie.

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

INSTRUKTOR

MASTERCOURSE Endokrynologia kliniczna i biologiczna Integracyjne podejście do dysfunkcji endokrynologicznych w osteopatii

//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2021/05/20190629_160455_HDR.jpg

Jednym z podstawowych celów osteopatii jest dążenie do homeostazy. Układ hormonalny jest jednym z głównych układów, który odpowiada za jej regulację.

Ten kurs będzie zawierał alternatywne wykłady teoretyczne w formie wykładowej, nadzorowane sesje praktyczne oraz analizę przypadków klinicznych.
Sesje teoretyczne oparte są na najnowszych badaniach naukowych z zakresu endokrynologii.

Szkolenie pozwoli pogłębić wiedzę terapeutów na temat fizjologii hormonalnej i patologii endokrynologicznej. Przedstawiony zostanie mechanizm szlaków komunikacyjnych pomiędzy hormonami, układem immunologicznym i nerwowym, co pozwoli zrozumieć i poznać postępowanie z najczęstszymi problemami endokrynnymi.

Terapeuci będą w stanie zidentyfikować elementy niefarmakologiczne, które mogą wywołać hormonalną nierównowagę a co za tym idzie zaproponować bardziej wspierający styl życia dla układu neuro-immuno-endokrynowego.

Środowiskowe czynniki zakłócające, takie jak dieta, będą lepiej rozumiane jako czynniki sprzyjające. Terapeuta będzie potrafił dobrać praktykę miejscowych i globalnych technik wskazanych w pracy z  układem hormonalnym.

Szkolenie umożliwi uczestnikom integrację elementów podejścia alopatycznego w endokrynologii w celu stworzenia lepszej interdyscyplinarnej współpracy.

Podczas szkolenia:

• opanujesz elementy najbardziej odpowiednie i użyteczne w codziennej praktyce osteopatycznej,
• nauczysz się nowych metod pracy z  pacjentami, którzy skarżą się na bezsenność, zaburzenia płodności, brak energii, trudności z koncentracją, otyłość, cukrzycę itp …
• wprowadzisz do swojej pracy elementy profilaktyki i leczenia z określonym działaniem na równowagę neuro-immuno-endokrynną

 

Główne tematy:

• główne gruczoły dokrewne, ich hormony i ich działanie
• mechanizmy regulacji i interakcji hormonalnych
• wpływ stresu na układ nerwowo-wegetatywny i immuno-endokrynologiczny
• semiologia najczęstszych endokrynopatii funkcjonalnych i organicznych
• wpływ stylu życia i środowiska na wydzielanie hormonów
• integracja dysfunkcji endokrynologicznych w praktyce osteopatycznej
• techniki osteopatyczne właściwe dla gruczołów dokrewnych
• porady higieniczne i dietetyczne zapewniające pacjentom długoterminowe wsparcie w leczeniu osteopatycznym, a także integrację koherencji serca

//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2021/05/20190629_155920.jpg
//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2021/05/20190628_153304_HDR.jpg
//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2021/05/20190629_160810.jpg

Plan kursu:

Ogólne informacje na temat układu hormonalnego

 • Gruczoły i tkanki
 • Pętle sprzężenia zwrotnego
 • Kontrola hormonalna
 • Hormony i ich funkcje
 • Funkcja systemu hormonalnego
 • Interakcje hormonalne

Sytuacje szczególne

 • Anoreksja
 • Otyłość
 • Ćwiczenia fizyczne
 • Stres

Nielekowe drogi działania w układzie hormonalnym

 • •Sieć neuro-immuno-endokrynologiczna
 • Wiele bodźców układu nerwowo-dokrewnego, światło, dźwięk, nawodnienie, temperatura
 • Rola oktopocyny w fizjologii i terapii manualnej
 • Bodźce i nerwowo-dokrewne komórki układu sercowo-oddechowego: oś mózgu serca i płuc
 • Obrazy mentalne

Epiphysis – Hypothalamus – Przysadka

 • Anatomia topograficzna i palpacyjna – fizjologia
 • Podejście osteopatyczne
 • Studium przypadku klinicznego
 • Specyficzne i niespecyficzne techniki

Nadnercza – Jajnik – Grasica – Tarczyca – Trzustka – Wątroba

 • Anatomia topograficzna i palpacyjna – fizjologia
 • Podejście osteopatyczne
 • Studium przypadku klinicznego
 • Specyficzne i niespecyficzne techniki

Środki kliniczne:

 • Metodyka
 • Rola glukozy we krwi oraz w podejściu osteopatycznym
 • Wykorzystanie rytmów ginekologicznych w opiece osteopatyczn

Szkolenie przeznaczone jest dla osteopatów, inni kandydaci będą rozpatrywani indywidualnie

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

INSTRUKTOR

Mastercourse „Grow Your Skills”: Trust your hands

Dzień 1:

9:00 – 9:40   Powitanie i wprowadzenie – Dyskusja na temat poziomów wcześniejszego           doświadczenia i aspiracji względem kursu.

9:40 – 10:40    Kto jest terapeutą? (prelekcja i dyskusja)

 • Nasza rola w relacji terapeuta / pacjent
 • Jak zdobywamy informacje o naszych pacjentach
 • Intelekt i intuicja

10:40 – 11:10 Przerwa na herbatę

11:10 – 11:50 Zwiększanie intuicyjnej świadomości, widzenia peryferyjnego, rozwijanie mowy ciała i umiejętności centrowania się (rozmowa i dyskusja)

11:50 –12:30 Ćwiczenia praktyczne – zwiększanie świadomości sensorycznej

12:30 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 14:30 Kości i stany traumatyczne – wykład

14:30 – 15:30 Ćwiczenia praktyczne: kości i urazy

15:30 – 16:00 Przerwa na herbatę

16:00 – 16:30 Opony mózgowo-rdzeniowe – wykład

16:30 – 17:00 Powtórka i dyskusja – podsumowanie dnia

 

Dzień 2:

9:00 – 9:30 Refleksje o pierwszym dniu – omówienie i dyskusja

9:30 – 10:15 Ćwiczenia praktyczne – błony

10:15 – 10:45 Płuca i drzewo oskrzelowe

10:45 – 11:15 Przerwa na herbatę

11:15 – 12:00 Ćwiczenia praktyczne – płuca i drzewo oskrzelowe

12:00 – 12:30 Kompresja kości krzyżowej – wykład

12:30 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 15:00 Ćwiczenia praktyczne – kość krzyżowa i stany kompresyjne

15:00 – 15:30 Przerwa na herbatę

15:30 – 16:00 Zróżnicowane stany płynne – wykład i dyskusja

16:00 – 17:00 Fluktuacje boczne – część praktyczna

Dzień 3:

9:00 – 9:15 Powtórka i dyskusja – omówienie dnia

9:15 – 9:45 Zatoki czaszki

9:45 – 10:30 Ćwiczenia praktyczne: zatoki powietrzne czaszki

10:30 – 10:50 Przerwa na herbatę

10:50 – 11:20 Przepona, klatka piersiowa i pierwszy oddech – wykład

11:20 – 12:00 Ćwiczenia praktyczne: przepona, klatka piersiowa i pierwszy oddech

12:00 – 12:30 CV4 – wykład

12:30 – 13:45 Przerwa obiadowa

13:45 – 14:30 Ćwiczenia praktyczne – CV4

14:30 – 15:00 Dyskusja, podsumowanie i podziękowania

15:00 – 16:00 Head Check (dla tych, którzy tego potrzebują) i zamknięcie


Grow Your Skills” to ośmioelementowy kurs, z którego każdy ma na celu rozwijanie i wzbogacanie umiejętności w zakresie osteopatii czaszkowo-krzyżowej w polu czaszkowym. Każdy element kursu będzie zwiększać Twoje umiejętności w inny sposób. Między każdym z elementów podawane będą tematy i zagadnienia do nauki i przestudiowania, w celu zmaksymalizowania możliwości rozwoju zawodowego i klinicznego.

Na każdy z modułów jest odrębna rejestracja, ale żeby przystąpić do kolejnych modułów należy mieć ukończone poprzednie części.

Wszyscy uczestnicy będą namawiani do wymienienia się danymi kontaktowymi w celu podejmowania regularnych interakcji pomiędzy poszczególnymi elementami kursu, aby zachęcić do wspólnego postępu i uczenia się jako zespół. Spowoduje to powstanie bardzo silnej więzi uczenia się i wzajemnego zrozumienia pośród uczestników, które powinny dominować na przestrzeni ich dalszej kariery zawodowej.

Każdy element będzie progresywnie rozbudowywał wiedzę zdobytą na poprzednich, aby rozwijać Twoje zdolności i umiejętności, obejmując całość fizjologii.

//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2021/03/OsteoStillAcademy-13_03_20211-scaled.jpg
//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2021/03/OsteoStillAcademy-13_03_202168-scaled.jpg
//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2021/03/OsteoStillAcademy-13_03_202172-scaled.jpg

1 moduł.     Zaufaj swym dłoniom

Ten element ma na celu zwiększenie umiejętności palpacyjnych i percepcyjnych. Będziesz dogłębniej eksplorować tkanki, zwiększając swoją zdolność do dokładniejszego i bardziej precyzyjnego różnicowania oraz diagnozowania zaburzeń równowagi w ich obrębie. Większa umiejętność różnicowania tkanek osiągnięta dzięki temu elementowi stanowić będzie podstawę do dalszej części programu kursu.

 1. Kto jest terapeutą? Kim jestem, co moja osoba wnosi do stołu terapeutycznego?
 2. Kość, okostna, śródkostna i trauma.
 3. Opona twarda, pajęczynówka i opona miękka - palpacja wszystkich trzech warstw
 4. Płuca i drzewo oskrzelowe
 5. Kość krzyżowa i kompresja kości krzyżowej
 6. Stany płynne i fluktuacja boczna
 7. Zatoki kości czaszkowych
 8. Przepona, klatka piersiowa i pierwszy oddech
 9. CV4

2 moduł.     Element drugi: kończyny

W obrębie tego elementu badamy kończyny górne i dolne, w tym ich powiązania z tułowiem. Przyjrzymy się embriologii, neurologii, unaczynieniu, drenażowi i układowi limfatycznemu, oraz wybranym aspektom układu mięśniowo-szkieletowego.

 1. Embriologia
 2. Pęczek nerwowo-naczyniowy
 3. Okostna, układy kanałów ośrodkowych osteonu (układy Haversa), kość korowa i krew
 4. Powięź i błony międzykostne
 5. Splot szyjny
 6. Splot lędźwiowy i splot krzyżowy
 7. Obojczyk, kość krzyżowa i funkcjonalna kość krzyżowa
 8. Macierz pozakomórkowa
 9. Błona komórkowa, płyn wewnątrzkomórkowy i organelle

 

3 moduł.     Element trzeci: brzuch i miednica

Podczas zajęć tego elementu badamy zawartość jamy brzucha i miednicy, odnosząc je do całej fizjologii. Dlatego przyjrzymy się układowi pokarmowemu, śledzionie i układowi krwiotwórczemu, układowi rozrodczemu wraz z układem mięśniowo-szkieletowym.

 1. Wchłanianie składników odżywczych
 2. Nerki, nadnercza i pęcherz
 3. Śledziona
 4. Wątroba
 5. Jelito grube
 6. Trzustka i pęcherzyk żółciowy
 7. Wydalanie - jelita
 8. Macica, prostata i zastój krążenia żylnego
 9. Wsparcie tułowia, kręgosłupa, serca i ośrodkowego układu nerwowego
 10. Równoważenie układu współczulnego i przywspółczulnego (nadnerczy i nerwu błędnego)

4 moduł.     Element czwarty: klatka piersiowa

Ten element będzie zorientowany na klatkę piersiową, eksplorowanie jej zależności z czaszką, kręgosłupem szyjnym oraz przeponą. Przyjrzymy się embriologii serca, płuc oraz ich powłok osierdziowych i opłucnowych. Przyjrzymy się funkcji serca i układu oddechowego oraz temu, jak wpływają na resztę fizjologii.

 1. Fizjologia klatki piersiowej
 2. Przepona i jej powiązania poniżej
 3. Przepona i jej powiązania powyżej
 4. Embriologia serca
 5. Osierdzie
 6. Serca i naczynia wielkie
 7. Embriologia płuc
 8. Drzewo oskrzelowe, płuca i pęcherzyki płucne
 9. Opłucna
 10. Przewód piersiowy, krążenie limfatyczne i grasica

 

12 nerwów czaszkowych

Nerwy czaszkowe są nauczane w formie dwóch oddzielnych kursów:

 • Element piąty: Nerwy czaszkowe CN 0-VI
 • Element szósty: nerwy czaszkowe CN VII-XII

Te aspekty przedstawiane są w trakcie dwóch kursów, ponieważ jest zbyt wiele materiałów, aby można je było ująć w całości, podczas jednego, trzydniowego kursu.

Zajęcia w formie dwóch kolejnych elementów pozwolą dokładnie zbadać wszystkie nerwy czaszkowe, ich anatomię i fizjologię. Przyjrzymy się tkankom docelowym danych nerwów i temu, jak może dojść do ich zaburzeń. Przeanalizujemy przykłady kliniczne i przyjrzymy się sposobom leczenia różnych współistniejących schorzeń.

5 moduł. Element piąty:  Nerwy czaszkowe CN 0-VI

 1. Nerw czaszkowy zero i nerw węchowy (CN I)
 2. Zatoki kości czaszkowych
 3. Zwój skrzydłowo-podniebienny
 4. Nerw wzrokowy (CN II)
 5. Nerwy lll, lV i Vl - ruch oczu
 6. Komory oczodołowe
 7. Nerw trójdzielny (CN V)
 8. Nerw oczny
 9. Nerw szczękowy
 10. Nerw żuchwowy

 

6 moduł. Element szósty:  Nerwy czaszkowe VII - XII

 1. Nerw twarzowy (CN VII)
 2. Słuch i równowaga - Nerw przedsionkowo-ślimakowy (CN VIII)
 3. Nerw językowo-gardłowy i język (CN IX)
 4. Nerw błędny (CN X) - część wewnątrzczaszkowa
 5. Nerw błędny (CN X) - część pozaczaszkowa
 6. Nerw dodatkowy i szyja (CN XI)
 7. Poruszanie językiem - nerw podjęzykowy (CN XII)

 

7 moduł. Element siódmy: Odmienny czynnik czasowy

W ramach siódmego elementu będziemy eksplorować czas i to, jak oddziałuje on na fizjologię. Zbadamy osie czasu i potężne sposoby wykorzystania ich w praktyce. Umożliwia to terapeucie leczenie zastałego, przewlekłego stanu, tak, jakby pojawił się on dopiero dzisiaj, co wywołuje dużo efektywniejszą odpowiedź kliniczną na leczenie. Aspekt kliniczny będzie mieć najistotniejsze znaczenie i odkrywane będą nowe sposoby wywoływania głębokich, korzystnych zmian u pacjentów.

 1. Czym jest czas
 2. Czasoprzestrzeń
 3. Centrowanie z Poza-czasem
 4. Czas konceptualny
 5. Czas embriologiczny - Czas by Ujrzeć
 6. Czas embriologiczny - Serce
 7. Poród w czasie - błony, narodziny CV4?
 8. Poród w czasie - przepona, płuca i pierwsze tchnienie
 9. Poród i czas - Narodziny i Ośrodkowy Układ Nerwowy
 10. Traumatyczny czas
 11. Szok w czasie
 12. Jestem ponad czasem - jak nasza psychika wyprowadza nas poza czas!

 

8 moduł. Element ósmy: Współzależności ciała

Ten element jest najnowszym dodatkiem do siedmiu Elementów kursu „Grow Your Skills” Powodem dołączenia tego elementu jest fakt, iż w 2018 roku zdałem sobie sprawę, że liczne tkanki powiązane są w fizjologii z innymi, nawet gdy czasami nie ma ewidentnego związku fizjologicznego. Leczenie jednej tkanki wpływa na drugą i taka wiedza prowadzi do głębszego spojrzenia na całą fizjologię.

 1. Płuca i nadnercza - przywspółczulny i współczulny układ nerwowy
 2. Płuca część 2 - rozwój embriologiczny - wzrastanie do przestrzeni próżni i rozwój postawy
 3. Zależności między oponami mózgowymi a oczami: Opona / Twardówka, Pajęczynówka / Kosmówka, Opona miękka / Błona podstawna siatkówki, Mózg / Komórki siatkówki
 4. Trzy warstwy opon mózgowych i trzy warstwy osierdzia
 5. Ośrodkowy układ nerwowy i skóra - zależności ektodermalne
 6. Wydalanie: Skóra, nerki, płuca, jelita i wątroba
 7. Płuca, serce, przewód pokarmowy i nerki - połączenia współczulne i reakcja na strach
 8. Serce, przewód pokarmowy i wątroba - powiązania metaboliczne

Relacje między mózgiem, sercem i przewodem pokarmowym - jak nasze myśli wpływają na te narządy

 

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 9.00-17.00
 • II dzień: 9.00-17.00
 • III dzień: 9.00-16.00
https://www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2021/03/OsteoStillAcademy-13_03_202182-scaled-300x200.jpg

Szkolenie przeznaczone jest dla osteopatów i studentów osteopatii.

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

INSTRUKTOR

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek