Mastercourse Stany lękowe, stres i depresja: osie hormonalne a osteopatia

//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2023/05/CST8-3-scaled.jpg

Zajęcia podczas kursu mają na celu wyjaśnienie, w jaki sposób układy hormonalny, neurowegetatywny, limbiczny i mięśniowo-szkieletowy są ze sobą wzajemne powiązane oraz to, jak włączają się w występowanie niektórych stanów emocjonalnych, takich jak stany lękowe, stres czy depresja.

Kurs pozwoli również pogłębić wiedzę na temat neuroprzekaźników, funkcji
i mechanizmu osi hormonalnych HPA, HPT i HPG, aby umożliwić osteopacie leczenie pacjenta w sposób globalny, przywiązując należytą wagę do objawów psychosomatycznych

oraz by poprowadzić leczenie z uwzględnieniem niektórych specyficznych struktur, takich jak ciało migdałowate, podwzgórze, przysadka mózgowa i opony mózgowe, wraz z układem hormonalnym i mięśniami szkieletowymi.

Ten teoretyczno-praktyczny kurs będzie trwał trzy dni. Podczas części teoretycznej wyjaśnione zostanie funkcjonowanie osi hormonalnych związanych ze stanami lękowymi, stresem i depresją, różnice między takimi stanami emocjonalnymi oraz ich związek z układem limbicznym; natomiast w trakcie części praktycznej objaśnione zostaną rozmaite testy i techniki, wraz z ich przełożeniem na terapię i ćwiczenia do zastosowania w praktyce z różnymi typami pacjentów.

Wśród technik osteopatycznych zademonstrowane zostaną zarówno techniki funkcjonalne, jak i techniki bezpośrednie, w tym techniki w obrębie podejścia czaszkowego, trzewnego, strukturalnego oraz płynowego. W wyczerpujący sposób wyjaśnione będzie jak, kiedy i dlaczego wybrać daną technikę zamiast innej aby osiągnąć założone cele; omówione zostaną jasne zasady integracji postępowania terapeutycznego z pacjentem: od przypadków pacjentów ze rwą kulszową lub uogólnionym bólem, po pacjentów z różnymi postaciami bólów głowy, których podłoże jest związane ze stanami lękowymi, stresem i/lub depresją.

Plan kursu:

 

I DZIEŃ:

9:00-10:45 Prezentacja zagadnień kursu, omówienie znaczenie neutralności terapeuty, praktyczna praca nad neutralnością dla poprawy uwagi, intencji
i obecności.

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00-13.00 Różnice w połączeniach między rozmaitymi częściami mózgu, od płatów mózgu do pnia mózgu; pogłębienie wiedzy o osiach hormonalnych HPA, HPT, HPG i neuroprzekaźnikach.

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:45 Definicja i omówienie rozbieżności między stresem, stanem lękowym a depresją, różnice między mężczyznami i kobietami we wszystkich fazach życia (młodzież, osoby dorosłe i starsze), anatomiczny opis odpowiednich struktur, przysadka, podwzgórze, ciało migdałowate, ciało modzelowate, kora czołowa i przedczołowa.

15:45-16:00 Przerwa kawowa

16:00-18:00 Obserwacja i opis pacjenta ze stanami depresyjnymi, lękowymi i podobnymi, badanie oceniające dysfunkcje opon mózgowo-rdzeniowych oraz omówienie ich znaczenia (praca z przeponami oraz techniki dla siodła, namiotu i sierpa) w relacji do przysadki.

 

II DZIEŃ:

9:00-10:45 Anamneza (o co pytać i na co zwracać uwagę podczas wywiadu) w celu powiązania objawów somatycznych z cierpieniem emocjonalnym odczuwanym przez pacjentów.

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00-13:00 Testy i techniki dotyczące płatów czołowych, pnia mózgu i równowagi między półkulami w odniesieniu do osi HPA-HPG-HPT.

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:45 Anatomia, testy i techniki ciała migdałowatego i hipokampa.

15:45-16:00 Przerwa kawowa

16:00-18:00 Techniki płynowe i przypadek kliniczny.

 

III DZIEŃ:

9:00-10:45 Znaczenie nerwu błędnego i nerwu przeponowego; badanie i techniki pracy z powięzią szyjną w jej trzech warstwach: powierzchownej, środkowej i głębokiej z uwzględnieniem otworu szyjnego, pochewki szyjnej i tarczycy oraz badania języka; każdorazowo w odniesieniu do pacjentów, zarówno tych pogrążonych w depresji jak i nadmiernie pobudzonych.

10:45-11:00 Przerwa kawowe

11:00-13:00 Znaczenie serca i płuc, anatomia, testy i techniki w odniesieniu do lęku i depresji, zawsze w odniesieniu do pacjentów w depresji czy pacjentów nadpobudliwych.

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:45 Znaczenie przepony brzusznej, każdorazowo w odniesieniu do różnych przypadków pacjentów (depresja, stany lękowe i inne), badanie i techniki na przeponie brzusznej i na przeponie miednicy.

15:45-16:00 Przerwa kawowa

16:00-17:15 Badanie i praktyczne techniki dla nadnerczy omówione w odniesieniu do różnych stanów i przypadków pacjentów (depresje, nadpobudliwość i inne).

17:15-18:00 Zakończenie kursu

Godzinowy plan kursu:

  • I dzień: 9.00-18.00
  • II dzień: 9.00-18.00
  • III dzień: 9.00-18.00

Szkolenie przeznaczone jest dla osteopatów i studentów osteopatii, inne kandydatury będą rozpatrywane indywidualnie.

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

INSTRUKTOR