REGULAMIN DNI OTWARTYCH

§ 1

 1. Zgłoszenie na dni otwarte w STILL ACADEMY OF OSTEOPATHY (dalej STILL ACADEMY) odbywa się przy pomocy formularza on-line znajdującego się na stronie https://www.stillacademy.pl/ .
 2. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez STILL ACADEMY w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usługi. Zainteresowany wyraża tym samym zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym na podany adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda w postaci akceptacji regulaminu (wysłaniu zgłoszenia). Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione, przedmioty przetwarzające oraz administrator. Uczestnik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny tj. do czasu wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości.
 3. Lista Uczestników dni otwartych jest ograniczona. Po zamknięciu listy istnieje możliwość wpisania potencjalnego Zainteresowanego na listę rezerwową, a w przypadku rezygnacji lub też skreślenia którejś z osób– zakwalifikowania na listę uczestników.
 4. Po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik dni otwartych otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą informacje na temat organizacji dni otwartych w STILL ACADEMY.

§ 2

 1. Organizator (STILL ACADEMY) ma prawo odwołać, zmienić miejsce lub przełożyć termin dni otwartych bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony.
 2. O w.w. zmianach dotyczących dni otwartych Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.
 3. Organizator, odwołując, zmieniając miejsce lub przekładając dni otwarte, nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i rezerwacjami poczynionymi przez uczestników, a które związane są z dniami otwartymi (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca dni otwartych czy płatności związane z zakwaterowaniem).

§ 3

 1. Uczestnik dni otwartych wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć i filmów zrobionych podczas dni otwartych w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie www.stillacademy.pl i w innych materiałach marketingowych STILL ACADEMY.
 2. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu dni otwartych przez Uczestników, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą  STILL ACADEMY.

§ 4

 1. Uczestnik jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie dni otwartych i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od ich zakończenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu dni otwartych, w trakcie i po ich zakończeniu.
 3. Uczestnicy biorą udział w dniach otwartych na własną odpowiedzialność.

 

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek