Philippe Reynaud

D.O.

Philippe Reynaud ukończył University of Wales w BSc w zakresie osteopatii z wyróżnieniem w European School of Osteopathy Maidstone UK w 2000 r.  Obecnie praktykuje we Francji. Jest także członkiem de l’ordre des ostéopathes w Wielkiej Brytanii (GOSC).

Wykładał także w szkole osteopatii we Francji, a obecnie jest wykładowcą klinicznym w Europejskiej Szkole Osteopatii w Maidstone w Anglii.

Specjalizuje się  w trzewnej i strukturalnej osteopatii czaszkowej. Pracuje z pacjentami od niemowląt do osób starszych.