Lynn Haller

BA, DO, POD, FSCCO

LYNN ukończył European School of Osteopathy w 1987 roku. Mieszka w północnym Londynie, gdzie również praktykuje.

Był wykładowcą i kierownikiem kliniki w ESO (1989-1996) ucząc osteopatycznej medycyny, analizując wspólne warunki i stosując filozofię i zasady Osteopatii, aby zrozumieć przyczyny choroby.
Wykładał również medycynę osteopatyczną i położnictwo w SkandinaviskaOsteopatskolan, (SKOS) Goteberg, Szwecja (1997-2008). Uczył także w Stockholm Osteopathic College, pomagając w przygotowaniu programu nauczania 2009-2010.

Jest wykładowcą w Sutherland Cranial College of Osteopathy (FSCCO). Od 1994 r. wykłada w SCCO, a obecnie jest dyrektorem kursu Osteopathic Medicine, Organs and Systems.

 

Prowadził wykłady na temat badania i leczenia noworodków dla SCCO i prowadził coroczny kurs „Powitanie noworodków” w Niemczech. Był gościnnym przełożonym w OCC (2013-2015) i otrzymał od SCCO honorowy Pediatric Osteopathic Diploma (POD) za pomoc w zaprojektowaniu, wykładzie i opiece pedagogicznej na kursie pediatrycznym.

 

Po studiach z dr Ann Wales WR, (1990-2005) Lynn zobowiązał się uczyć podejścia Sutherlanda do „Ciała jako całości”, stosując pośrednie podejście do równoważenia napięć więzadłowych (BLT). Prowadził także wykłady. Nauczał w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech.

 

Poprzednie doświadczenie Lynna jako psychologa i terapeuty doprowadziło go do pracy z pacjentami z problemami emocjonalnymi. Jego długie studia Taiji i Qigong pomagają mu przepisać ćwiczenia Qigong dla jego pacjentów i używa niektórych z tych ćwiczeń na swoich kursach, aby pomóc uczniom być bardziej świadomymi własnego ciała.