Timothy Marris

D.O. FSCCO

Ukończył British School of Osteopathy w 1978 roku i od wielu lat jest praktykującym osteopatą.

Uczył się osteopatii czaszkowej przez studentów Williama Garnera Sutherlanda: Rolling Becker, Alan Becker (Rollin’s brother), Anne Wales, Robert Fulford, Herb Miller

Obecnie jest dyrektorem kursów Rule of the Artery, w Sutherland Cranial College of Osteopathy.

Jest członkiem Sutherland Cranial College of Osteopathy – wysoko ocenianej podyplomowej organizacji dydaktycznej.

Prowadzi wykłady na skalę międzynarodową dla wykwalifikowanych osteopatów na temat Osteopatii Czaszkowej. Obecnie regularnie wykłada w Niemczech, Szwajcarii, Rosji, Argentynie oraz w Wielkiej Brytanii.

Jest on także autorem części książki: ” A textbook of Paediatric Osteopathy „

Uzyskał kwalifikację z Neurolingwistycznego Programowania (NLP) w 2005 r. Oraz Master NLP w roku 2012

Od 1982 prowadzi naukę osteopatii czaszkowej na poziomie podyplomowym.