MASTERCOURSE The breath of life and states of balance

Michael Kern DO, BCST, ABD, ND
Termin:
Cena: 4500zł
Miejsce: Warszawa
//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2019/05/970403_347586405344374_978447694_n-1.jpg

ODDECH ŻYCIA I STANY RÓWNOWAGI

Mastercourse będzie poświęcone zgłębianiu zaawansowanych umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych w biodynamicznej praktyce czaszkowo-krzyżowej. Pionier tego podejścia, dr William Sutherland, zdał sobie sprawę, że "Oddech życia" jest naszym najgłębszym źródłem uzdrawiania, który działa z najwyższą inteligencją i precyzją. Podczas tego warsztatu terapeuci nauczą się doceniać i wspierać supremację "Oddechu Życia" jako medium terapeutycznego i tego, jak zagłębić się w samym sercu procesu uzdrawiania. Nacisk zostanie położony na pomoc w uzyskaniu dostępu do "stanów równowagi" i pracę z głębszymi rytmami pierwotnego mechanizmu oddechowe

OBSZARY I ZAGADNIENIA ZAJĘĆ OBEJMUJĄ:

 • Paradygmat biodynamiczny
 • Palpacja i percepcja
 • Miejsca oparcia praktyków i rytuał kontaktu
 • Obecność terapeutyczna; uważność, neutralność terapeuty i istota do bycia połączeniem
 • Pierwotny układ oddechowy i rozwój Oddechu Życia
 • Szerokie pole percepcyjne i percepcyjne przesunięcia
 • Percepcja i wyczuwanie pływów: rytmiczny impuls czaszki, średni przypływ i długi pływ
 • Palpacja wyrażenia zdrowia w tkankach i płynach
 • Postrzeganie schematów doświadczenia i punktów bezwładnościowych
 • Docenianie roli naszego podstawowego schematu dla zdrowia i jego początków embriologicznych
 • Rozumienie i dostrzeganie sił biodynamicznych i warunkowych
 • Trauma i przytłoczenie, zasoby i zdrowie
 • Zrozumienie i dostrzeganie roli równowagi i bezruchu w procesie zdrowienia
 • Serce procesu leczenia
 • "stany równowagi"
 • Orientacja na całość
 • Dostrzeganie jednostki funkcji tkanki, płynu i siły
 • Dr Rollin Becker i "trzyetapowy proces leczenia":
  tkanki i płyny dążą do stanu równowagi;
  postrzeganie wyrażeń zdrowia w stanach równowagi;
  postrzeganie reorganizacji tkanek i płynów
 • ścieżka nieodzownego planu leczenia: odejście od uwarunkowanego ruchu i zorientowanie się na "holistyczną zmianę"
 • przechodzenie z stanu równowagi lokalnej do systemicznej
 • ćwiczenia „długiego pływu” na stołach
 • połączenia kliniczne i zastosowania

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 10.00-18.00
 • II dzień: 9.30-18.00
 • III dzień: 9.30-18.00
 • IV dzień: 9.30-16.00
//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2019/05/11755840_604796909623321_7097602749222485975_n.jpg

Szkolenie przeznaczone jest dla osteopatów, inni kandydaci będą rozpatrywani indywidualnie

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

INSTRUKTOR

Michael Kern DO, BCST, ABD, ND

Terapeuta kraniosakralny, osteopata i naturopata, praktykujący w  Londynie.

Od 1987 roku naucza terapii czaszkowo-krzyżowej i jest wiodącym międzynarodowym wykładowcą podejścia biodynamicznego, obecnie prowadzącym kursy w Wielkiej Brytanii, Rosji, Danii, Holandii, Niemczech i Czechach.

Jest założycielem Craniosacral Therapy Educational Trust i był starszym wykładowcą w College of Osteopaths, International Cranial Association, Centre for Professional Development in Osteopathy oraz Uniwersytetu  Westminster.

Jest także autorem wysoko cenionej książki “Wisdom In The Body – Craniosacral Approach To Essential Health” („Mądrość w Ciele – kraniosakralne podejście do Istoty Zdrowia”), dostępnej obecnie w dziesięciu językach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY