Mastercourse Discovering the health in trauma

Termin:
Cena: 2850zł
Miejsce: Warszawa
//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2019/07/DSC_8545.jpg

Kurs ten skierowany/przeznaczony jest do osteopatów, którzy posiadają już doświadczenie z mimowolnym ruchem według Sutherlanda oraz chcieliby dokładniej  poznać kompleksową / całościową koncepcję pracy.

W pracy z człowiekiem, który przeszedł traumę / doznał traumy, wyraźnie zobaczmy, że nie będziemy oddzielnie postrzegać ciała, ducha i emocji. Każde rozsądne zbliżenie terapeutyczne będzie uwzględniało wszystkie trzy obszary.

Jako osteopaci mamy niezwykłą możliwość wspierania leczenia po traumatycznym zdarzeniu

poprzez delikatny dialog z ciałem. Ten kurs ma na celu wspieranie osteopatów w rozwoju umiejętności sensorycznych, werbalnych i klinicznych niezbędnych do leczenia pacjentów, którzy przeżyli ciężkie traumy.

Szkolenie to będzie prowadzone przez osteopatę oraz psychoterapeutę, którzy wniosą/przedstawią doświadczenie ze swojego obszaru zainteresowania. Kombinacja tych zdolności/walorów/zalet umożliwi wnikliwą/głęboko idącą pracę w bezpiecznym otoczeniu/zakresie.

Michael ma duże doświadczenie w pracy z pacjentami obciążonymi stresem i złożonymi/trudnymi traumami, gdzie jego główny punkt skupia się na zbliżeniu poprzez ruchy mimowolne. Annie przedstawi swoje doświadczenie w pracy z emocjonalnym ciałem oraz złożone potrzeby klienta obciążonego przeżyciami lub zespołem stresu pourazowego.

Wspólnie chcemy przedstawić zintegrowany sposób podejścia, który jest dla osteopatów dostępny i użyteczny.

Zawartość kursu jest dopasowana do potrzeb osteopatów, którzy posiadają już doświadczenie z ruchami mimowolnymi. Celem jest, wspieranie uczestników w ponownym poznaniu wartości wcześniej poznanych zdolności takiego sposobu leczenia, ich dalszego rozwoju oraz ich nowego zastosowania.

OBSZARY I ZAGADNIENIA ZAJĘĆ OBEJMUJĄ:

 • Oglądanie/przyglądanie/rozpatrywanie się normalnej reakcji na stres,
 • Wprowadzenie do fizjologii w nawiązaniu do emocji oraz wzajemnych powiązań ze stresem,
 • Wprowadzenie do uwzględnienia dialogu w leczeniu i palpacji emocjonalnych i uczuciowych niuansów,
 • Definicja traumy i zespołu stresu pourazowego
 • Wprowadzenie do zdolności pamięci
 • Praca z szokiem/wstrząsem
 • Praca z zasobami
 • Temat odpowiedniej opieki/pomocy dla klienta i terapeuty

Część praktyczna stanowi 50% zajęć. Wszystkie ćwiczenia praktyczne będą dodatkowo kontrolowane przez dodatkowego doświadczonego tutora.

Godzinowy plan kursu:

 • I dzień: 9.00-17.00
 • II dzień: 9.00-17.00
 • III dzień: 9.00-17.00

Szkolenie przeznaczone jest dla osteopatów i studentów osteopatii.

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

INSTRUKTOR

Annie Greenacre D.O.

Ma tytuł magistra psychoterapii i jest akredytowanym psychoterapeutą zarejestrowanym w UKCP. Pracuje w tej dziedzinie od 1997 roku. Przedtem uzyskała kwalifikacje jako pracownik socjalny (CQSW 1985) i ma szeroką wiedzę na temat różnych ustawień. Annie jest także terapeutą czaszkowo-krzyżowym. Annie pasjonuje się pomaganiem ludziom przy wychodzeniu z traumy, jej szkolenie w tym obszarze obejmuje EMDR, szkolenie z traumy somatycznej z Babette Rothschild na temat pracy z szokiem i traumą, niektóre warsztaty z Peterem Levine i Stephenem Porgesem

Michael Harris D.O.

Ze swoim prawie 30-letnim doświadczeniem, Michael wnosi do tego kursu bogactwo wiedzy i pasjonujące podejście do nauczania. Ukończył kursy ścieżki Sutherland Cranial College, a obecnie jest stałym wykładowcą w college’u, a także uczy w całej Europie. Studiował również podejście biodynamiczne Jima Jealousa, a także neuroanatomię u profesora Franka Willarda. Zaprojektował ten kurs ze swoją partnerką Annie specjalnie dla Osteopatów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY