Dino Muzzi

D.O.

Ukończył fizjoterapię na Uniwersytecie w Montrealu w 1985 r. oraz Osteopatię w College d’Études Osteopathiques (CEO) w Montrealu w 1993 r. Oprócz zaangażowania klinicznego w pracę z różnorodnymi typami pacjentów, rozwinął pasję do nauczania w różnych szkołach:

 

College d’Études Osteopathiques (CEO) w Montrealu, Canadian College of Osteopathy (CCO) w Toronto, Deutsches Osteopathie Kolleg i Österreichische Osteopathy Kolleg w Niemczech, Swiss International College of Osteopathy w Zurychu. Jest także profesorem (z wyróżnieniem) programu nauczania B.Sc. zatwierdzonego przez University of Wales od 2004 r. w Montrealu. W czerwcu 2006 r. otrzymał tytuł profesora osteopatii w CEO.

 

Od 2000 roku jest zapraszany co roku jako prelegent na różnych międzynarodowych sympozjach w Quebecu i Europie. Rozwinął także wiedzę specjalistyczną i kursy podyplomowe w zakresie zmian somatyczno-emocjonalnych. Kursy te są prezentowane od kilku lat w Quebecu, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii, Francji i Austrii. Jego praktyka jest rozległa i różnorodna, znany jest z jakości diagnostycznej i terapeutycznej. Jest członkiem Ostéopathie Québec i obecnie jest członkiem komitetu ds. regulacji zawodu osteopatycznego w rządzie Quebecu.