Mastercourse Biodynamic Embryology and Neuroendocrine Function in Maintaining Health and Homeostasis

Termin:
Cena: 2850zł
Miejsce: Warszawa
//www.stillacademy.pl/wp-content/uploads/2019/11/embriologia-główna.jpg

 

W pierwszej części kursu zbadane zostaną zasady embriologii biodynamicznej w celu zrozumienia wrodzonego potencjału embrionalnego dla zdrowia oraz zapewnienia mapy, według której można cofnąć się podczas leczenia. Badanie to dostarcza głębszego zrozumienia struktury anatomicznej i zależności. Przebadana zostanie funkcjonalna embriologia kręgosłupa, przepony, centralnego układu nerwowego, więzadła brzuszno-przyśrodkowego i samej kości, aby odpowiednio zorientować podejścia terapeutyczne przydatne w praktyce klinicznej.

Druga część kursu przedstawi złożone adaptacje neuroendokrynne i cykle w zdrowiu, które decydują o naszej zdolności do adaptacji. Dyskusja na temat znaczenia oksytocyny w leczeniu osteopatycznym obejmie reakcję na stres, rytmy okołodobowe, związki nadnerczy i tarczycy oraz homeostazę jelit.

 

PLAN SZKOLENIA:

Dzień 1:

 

 1. Wykład: Eksploracja embriologii biodynamicznej rozwijająca zrozumienie pól metabolicznych opisanych przez Ericha Blechschmidta.

Praktyka:

Łączenie się z granicami embrionalnymi i obserwowanie wielu naturalnie występujących fluktuacji płynu w obrębie mechanizmu.

Rola linii środkowej w leczeniu jako struktury naprowadzającej.

 

 1. Wykład: Od somitów do trzonów kręgów.  Rozwój cewy nerwowej, struny grzbietowej i grzebienia nerwowego - znaczenie wczesnych naczyń krwionośnych.

Praktyka:

Ruch cew nerwowych w odniesieniu do somitów i badanie przestrzeni międzykomórkowej względem podejścia do leczenia problemów z dyskami.

 

 1. Wykład: Dynamika wzrostu odległych regionów - wznoszenie się mózgu i opadanie struktur trzewnych.

Praktyka:

Eksploracja pola ssącego płuc i drogi przepony oraz sposobu, w jaki rzutuje ona na leczenie klatki piersiowej.

 

 1. Wykład: Rozwój centralnego układu nerwowego i energetyka głębokich i wykształconych struktur mózgu.

 Praktyka:

Dostrzeganie relacji, przestrzeni i cech w palpacji.  Doświadczanie głębokiej falistości i zawinięć w embrionalnym OUN w kontekście ich rozwoju.

 

Dzień 2:

 1. Wykład: Rozwój łuku gardłowego i poszerzenie naszego zrozumienia więzadła brzuszno-przyśrodkowego jako dynamiki leczenia.

Praktyka:

Zrozumienie łuków gardłowych i badanie gęstości mostka i jego zakresu oddziaływania poprzez dynamikę brzuszno-przyśrodkową. Ponadto, rozważenie połączenia z zewnętrznymi narządami płciowymi poprzez połączenie brzuszno-przyśrodkowe.

 

 1. Wykład:   Rozwój kości i kończyny dolnej z aplikacjami klinicznymi.

Praktyka:

Prześledzenie drogi przejścia kończyny dolnej i poznawanie cech kości w zdrowiu i urazie. Rozważenie potencji

I witalności szpiku kostnego.

 

 1. Wykład: Wprowadzenie do reakcji na stres: ścieżki osi AUN i HPA (podwzgórze – przysadka - nadnercza)

Praktyka:

 Neutralny pacjent.

 

 1. Wykład: Rytm dobowy i wpływ cykli snu i odżywiania na zdrowie.

Praktyka: 

 Warsztaty z ćwiczeniami praktycznymi, aby przywrócić rytm dobowy.

 

Dzień 3:

 1. Wykład:  Zaburzenia i równowaga czynności nadnerczy i tarczycy.

Praktyka:

Uwalnianie mięśniowo-powięziowe trzewiowego przedniego aspektu szyi i nerek.

 

 1. Wykład: Cykl reprodukcyjny i gonatrofiny.

Praktyka:

 Równowaga miednicy i przebudzenie (uruchamianie).

 

 1. Wykład: Rozwój homeostazy jelitowej i hormonalnej.

Praktyka: 

 Równoważenie napięcia powięziowego przy osi L2.

 

 1. Wykład: Oksytocyna i jej znaczenie dla leczenia osteopatycznego.

Praktyka: 

 Dynamiczne tria, by móc odkryć moc oksytocyny.

Godzinowy plan kursu:

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osteopatów i studentów osteopatii.

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

INSTRUKTOR

Pamela Vaill Carter D.O.

Pamela Vaill Carter to rodowita Kalifornijka, która ukończyła medycynę osteopatyczną z wyróżnieneim, zrobiła dyplom Naturopatii na British College of Osteopathic Medicine (wcześniej BCNO), magisterkę osteopatii dziecięcej w Osteopathic Center for Children (OCC), oraz uzyskała dyplom akupunktury od Acumedic.

Pam jest członkiem Sutherland Cranial College of Osteopathy (FSCCO), gdzie ukończyła zarówno 250-godzinny SCCO Pathway, jak i kwalifikację do edukacji osteopatycznej. Przez ostatnie sześć lat była również członkiem Rady SCCO.

Przez 12 lat uczyła technik osteopatycznych i trzewnych w BCOM, była wykładowcą i konsultantem klinicznym w OCC. Nadal wykłada i prowadzi zajęcia z trzewi, układu hormonalnego i innych kursów osteopatycznych w Wielkiej Brytanii i Europie.

Jane Easty D.O.

Jane Easty DO ukończyła British School of Osteopathy (BSO) w 1982 r. W tych wczesnych latach uczęszczała na kursy SCTF w Londynie z tak wspaniałymi nauczycielami, jak Rollin Becker i John Harakal. Dla Jane radość z uczenia się trwa – eksploracja twórczości Jean-Pierre’a Barrala, Renzo Molinari, Franka Willarda, Jamesa Jealousa i Jaapa van der Waala.

Jane szczególnie interesuje się klinicznym zastosowaniem dynamiki płynów embrionalnych w celu rezonansu z ciałem. Od 2010 roku Jane prowadzi bezpośrednią wymianę z profesorem Brianem Freemanem w celu omówienia pomysłów i ich implikacji dla praktyki osteopatycznej wynikających z ciągłych eksperymentalnych badań Jane nad zasadami i modelami Blechschmidta.

Jest członkiem Sutherland Cranial College of Osteopathy (FSCCO), który ukończył 250-godzinny SCCO Pathway i kwalifikację do edukacji osteopatycznej.
Z ponad 36-letnią praktyką kliniczną Jane stara się odzwierciedlić pełny zakres tradycyjnych wartości osteopatycznych w swoim nauczaniu.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY